Ганна Чурпіта
Ганна Чурпіта
Національна академія внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua
НазваниеПроцитированоГод
Цивільне процесуальне право України:[навчальний посібник]
СС Бичкова
К.: Атіка, 2006
262006
наук.-практ. комент./[СС Бичкова, ЮВ Бі-23. лоусов, ВІ Бірюков та ін.]; за заг. ред. СС Бичкової
Ц процесуальний кодекс України
К.: Атіка 839, 24, 2008
18*2008
Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства: монографія
ГВ Чурпіта
К.: Алерта, 2016
172016
Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник/За ред. СС Бичкової
ІО Безлюдько, СС Бичкова, ВІ Бобрик
К.: Атіка, 2006
112006
Авторське право на твори образотворчого мистецтва
ГВ Чурпіта, АВ Чурпита
Харків, 2003
102003
Зловживання цивільними процесуальними правами
СС Бичкова, ГВ Чурпіта
82015
монографія/Берестова ІЕ, Бичкова СС, Бобрик ВІ та ін., за ред. академіка НАПрН України ОД Крупчана
П оптимізації цивільного процесу в Україні
К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 6, 2011
72011
Окремі аспекти участі адвоката у цивільному процесі України
СС Бичкова, ГВ Чурпіта
Бюлетень Міністерства юстиції України, 116-122, 2014
62014
Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: підручник/Бичкова СС (заг. ред.).–2-ге вид., змінене та доп
СС Бичкова, ІА Бірюков, ВІ Бобрик, ОГ Братель, ТД Гурська, ...
К.: КНТ 498, 43, 2008
52008
Предмет доказування у справах щодо захисту сімейних прав та інтересів, які розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства
ГВ Чурпіта
Часопис Київського університету права, 184-188, 2015
42015
Суб’єктивні сімейні права та охоронювані законом інтереси як об’єкт судового захисту
G Churpita
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 96 (3), 130-136, 2015
42015
Деякі аспекти суб’єктного складу справ окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин
ГВ Чурпіта
Юридична наука, 46-52, 2011
42011
Цивільне право України
СС Бичкова
Договірні та недоговірні зобов’язання: навчальний посібник/СС Бичкова, ІА …, 2006
42006
Еволюція правового регулювання захисту сімейних прав та інтересів в порядку непозовного цивільного судочинства
ГВ Чурпіта
Митна справа, 78-84, 2015
32015
СПІВВІДНОШЕННЯ СПОСОБІВ СУДОВОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ І ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ THE CORRELATION OF THE METHODS FOR THE JUDICIAL PROTECTION OF FAMILY AND CIVIL RIGHTS AND INTERESTS
ГВ Чурпіта
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 131, 2015
32015
Які права інтелектуальної власності переходять у спадщину?
ГВ Чурпіта
Редакційна колегія, 25, 2014
32014
Концептуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства
ГВ Чурпіта
спец. 12.00. 03. Інститут держави і права імені ВМ Корецького НАН України …, 2016
22016
Цивільна юрисдикція та підсудність сімейних справ, які розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства
ГВ Чурпіта
Право і суспільство, 96, 2015
22015
Правове регулювання інституту доказів і доказування у цивілістичних судочинствах: компаративістичний аспект
ГВ Чурпіта
22014
Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин
СС Бичкова, ГВ Чурпіта
Юридична наука, 57-62, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20