Follow
Tat'jana Koroleva ; Королева Татьяна Сергеевна ; Корольова Тетяна Сергіївна
Tat'jana Koroleva ; Королева Татьяна Сергеевна ; Корольова Тетяна Сергіївна
Odessa National Economic University; Одесский национальный экономический университет
Verified email at oneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону : монографія
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко, КВ Вітковська, ...
ФОП Гуляєва В.М., 2016
252016
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: Атлант 303, 3, 2012
252012
Методи оцінки ефективності науково-дослідних робіт
ТС Корольова, ВА Карпов, ТВ Павлова
Вісник соціально-економічних досліджень, 83-89, 2004
9*2004
Деякі методологічні питання фінансування вищої освіти в Україні
АЗ Підгорний, ТС Корольова
Вісник соціально-економічних досліджень, 54-57, 2002
9*2002
Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності: монографії [Електронний ресурс]
АІ Ковальов
Одеса: Атлант, 2014
82014
Бюджетування - ефективний засіб управління фінансами ВНЗ
ТС Корольова, АЗ Підгорний, ІС Лапіна
Вісник соціально-екеномічних досліджень, 155-162, 2013
8*2013
Статистичні аспекти оцінювання прямих іноземних інвестицій в Україну
ТВ Погорєлова, ТС Корольова
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/за заг …, 2012
82012
Ефективність використання наукового потенціалу вищого навчального закладу
ТС Корольова
Вісник соціально-економічних досліджень, 93-96, 2007
72007
Problemy upravlinnia finansamy vyshchykh navchalnykh zakladiv [Problems of financial management of higher educational institutions]
AZ Pidhornyi, TS Korolova, TV Pavlova, IS Lapina
Odesa: FOP Huliaieva VM [in Ukrainian], 2017
52017
Методика впровадження системи бюджетування в вищих навчальних закладах
ТС Корольова, АЗ Підгорний, ІС Лапіна
Методика впровадження системи бюджетування в вищих навчальних закладах, 30, 2012
5*2012
Проблеми управління фінансами вищих навчальних закладів: Монографія
АЗ Підгорний, ТС Корольова, ТВ Павлова, ІС Лапіна
Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2017
42017
Інтеграція вищої освіти України до європейського освітянського простору в умовах глобалізації
ТС Корольова
Національна економіка у сучасній глобальній економічній системі: механізми …, 2010
42010
Складові інноваційної системи вищих навчальних закладів
ТС Корольова
Культура народів Причорномор’я, С. 42-45., 2009
42009
Складові інноваційної системи вищих навчальних закладів
ТС Корольова
Культура народів Причорномор'я, 42-45, 2009
42009
Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу
ТС Корольова
ОДЕУ, 2008
42008
До питання про оптимізацію мережі вищих навчальних закладів в Україні
АЗ Підгорний, ТС Корольова
Економіка України, 60-72, 2017
32017
Научные кадры как сосотавляющая инновационного развития экономики
ТС Королева, АЗ Подгорный
Подготовка научных кадров высшей квалификации в условиях инновационного …, 2007
3*2007
Особливості актуалізації стратегії розвитку Лиманської територіальної громади з огляду на виклики воєнного часу
ВА Карпов, НВ Сментина, ТС Корольова
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, С. 71–82., 2022
22022
Організація наукових досліджень в університетах: стан та розвиток
ТС Корольова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, С. 46-53, 2019
22019
Дослідження чинників інноваційної діяльності в сфері науки і освіти
ТС Корольова, АЗ Підгорний
Наукові проблеми господарювання на мезо-, макро- та мікроекономічному рівнях …, 2014
2*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20