Підписатись
Савенко Володимир
Савенко Володимир
Київський національний університет будівництва та архітектури
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу (теоретичні та методологічні засади)
СО Доценко
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, Вид-во …, 2018
312018
Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів
АІ Прокопенко, ЄВ Підчасов, ВВ Москаленко, CО Доценко, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, вид.«Мітра», 2019
252019
Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах
СМ Співак, СМ Спивак
ТНТУ, АСУ, 2014
15*2014
Оптимальні методи управління будівельною організацією комбінатного типу
ВІ Савенко, СІ Доценко, ВВ Клюєва, МО Терещук
Управління розвитком складних систем, 147-154, 2018
102018
Архітектоніка функціональної системи як елемент організації діяльності в загальній теорії підприємства
СІ Доценко
НТУ" ХПІ", 2013
82013
Організаційні виробничі системи в світлі загальної організаційної науки та сучасного кадрового менеджменту
ВІ Савенко, СП Пальчик, ІС Нестеренко, МО Терещук, ВВ Клюєва
О Терещук. ВВ Клюєва УРСС, 161-169, 2018
72018
Ентропія як прояв системної і діалектичної сутності будівельної організації
ВІ Савенко, СП Пальчик, ВВ Клюєва, СС Победа
КНУБА, 2018
72018
Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування творчих здібностей учнів початкових класів
СО Доценко
Класич. приват. ун-т, 2016
72016
Енергозберігаючі технології в будівництві та система управління якістю
ВІ Савенко, ІМ Сухоросов, ОВ Полосенко, ВО Тарасов, НМ Фіалко
Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, 31, 2009
72009
та ін. Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи
ВІ Савенко, СІ Доценко, ВГ Васильков
монографія ВІ Савенко під ред. Лівінського ОМ та ін.–Київ Центр учб. літер, 2018
62018
Удосконалення моделі системи енергетичного менеджменту
СІ Доценко
Харків: ХНТУСГ, 2012
62012
Методологія організації процесів енергетичної діяльності підприємств АПК
СІ Доценко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2010
62010
Інтелектуальні інформаційні інструменти розвитку виробничих систем, енергетичного менеджменту та підприємства в цілому
ВІ Савенко, СІ Доценко, ВВ Клюєва, СП Пальчик, МО Терещук
Управління розвитком складних систем, 195-204, 2019
52019
Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління
ВІ Савенко, СІ Доценко, ВВ Клюєва, СП Пальчик
КНУБА, 2018
52018
Генезис дослідження проблеми творчості
СО Доценко
ХНПУ імені ГС Сковороди, вид. ТОВ «ДІСА ПЛЮС», м. Харків, 2018
52018
Розвиток творчої уяви учнів у контексті STEM-освіти
СО Доценко, МВ Іващенко, ОО Щербакова
Education and Science, Praha, 2017
52017
Організація, планування та управління в будівництві. Підручник
ОМ Лівінський, ОІ Курок, ІН Дудар, ГМ Тонкачеєв, МІ Бондаренко, ...
К.:(УАН),«МП ЛЕСЯ, 2016
52016
Методологія декомпозиції змісту організаційних задач енергетичної діяльності підприємств
СІ Доценко
Харків: ХНТУСГ, 2011
52011
Цифрова грамотність як складова фахової компетентності майбутнього викладача
СО Доценко, ІА Прокопенко
ХНПУ імені ГС Cковороди, видавництво «Мітра», 2018
42018
Розвиток творчої активності учнів початкових класів: використання інтелект-карт
СО Доценко
" WORLD Science", Ajman, United Arab Emirates, 2017
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20