Roman Kordonski
г
Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w latach 1939-1946 na Ukrainie
R Kordonski
Studia Warmińskie 52 (52), 281-290, 2015
22015
POSTCOLONIAL STUDIES IN THE CONTEXT OF HYBRID WAR IN UKRAINE
R Kordonski
Reviewers: Viktor Vashkevich, Doctor of Philosophy, Professor; Aita Sakun, 2018
2018
Współczesna geopolitykawyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego
A Kordonska, R Kordonski
2018
Modern Geopolitics as a Challenge for International Security: Scientific Materials of the International Scientific-Practical Conference, February 10, 2018
RJ Romanûk, O Kordonska, R Kordons' kij
Ivan Franko National University of Lviv, 2018
2018
Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności
R Kordons' kij, O Kordonsʹka, Ł Muszyński, UWM w Olsztynie, ...
Wydział Stosunków Międzynarodowych. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana, 2017
2017
Poznać, aby zrozumieć: misyjny wymiar Kościoła: księga jubileuszowa dedykowana ks. dr. hab. Jackowi Janowi Pawlikowi SVD, prof. UWM z okazji 65. rocznicy urodzin, 40. lat
B Rozen, R Kordonski
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2017
2017
Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania
R Korndons' kij, J Ruciński, O Struk
Vidavnictvo" PAÌS", 2015
2015
The persecution of the Ukrainian Greek-Catholic Church in the opinion of the inhabitants of Pokuttia in the Western Ukraine
R Kordonski
Studia Redemptorystowskie, 261-271, 2015
2015
LIQUIDATION OF THE GREEK CATHOLIC CHURCH FROM 1939-1946
R Kordonski
STUDIA WARMINSKIE, 281-290, 2015
2015
Marta Onyskiw, Hanna Knysz, Daria Mielnik, Pieśnie Bojków, wsi Petranka, Wydawnictwo Kamula, Lwów 2013, ss. 192+ ss. 32 wklejki
R Kordonski
Studia Warmińskie 51 (51), 362-364, 2014
2014
CHARAKTERYSTYKA PONOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA NA PRZYKŁADZIE NOWEJ DUCHOWOŚCI
R Kordonskyy, EM Mączka
88431+ 87431+ 74431+ 63431 94, 111, 2014
2014
-
R Kordonskyy, E Mączka
Studia Warmińskie 51, 323-339, 2014
2014
Wojnakonfliktspór. Obszary rywalizacji w przestrzeni międzynarodowej
R Kordonski, A Kordonska, Ł Muszyński
GLOBAL STUDIES
A Kordonska, R Romaniuk, R Kordonski, DM Mościcka, Ł Muszyński
R Kordonski
GLOBAL STUDIES, 23, 0
ֲ ֲ-в IJ IJ Ͳ
R KORDONSKI
Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności Tom, 347, 0
INTERNATIONAL RELATIONS REVIEW
A Kordonska, R Romaniuk, R Kordonski, DM Mościcka, Ł Muszyński
Tom 5
R Kordonski, A Kordonska, D Kamilewicz-Rucińska
- ϲ ˲ ̲
R KORDONSKI
Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, 26, 0
. .
1–19