Леся Вотякова Lesia Votiakova
Леся Вотякова Lesia Votiakova
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, доцент кафедри алгебри і методики навчання математики
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modelling of the queuing system with an increasing demand intensity in the empty state
LA Votyakova, LI Nakonechna
Theory of Stochastic Processes 23 (2), 75-79, 2018
12018
Постановка комплексних задач
ЛА Вотякова, ЯВ Шмулян
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2017
12017
Елементарні функції тернарної змінної
ЛА Вотякова
Вісник Київського університету Секція: фізико-математичні науки 1, 11-13, 2009
12009
До питання створення освітнього середовища, що забезпечує методологічну підготовку учителя математики
ЛА Вотякова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
12008
Основи аналiзу функцiй дуальної змiнної
ЛА Вотякова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
12006
Математична модель одноканальної системи масового обслуговування з двоетапним надходженням вимоги
ОН Л Вотякова, О Туржанська
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 54-61, 2020
2020
Алгебраїчна структура множини напівстохастичних матриць другого порядку
Л Вотякова, А Гриценко, А Гриценко
Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020
2020
Технології використання математичних середовищ у навчанні математики
ОН Л Вотякова, О Туржанська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2019
2019
Формування операцій мислення у школярів в процесі вивчення математики
О Білик, О Райковська, Л Вотякова
Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019
2019
ПОСТАНОВКА КОМПЛЕКСНИХ ЗАДАЧ ЧЕРЕЗ ЗБІР І СИСТЕМАТИЗАЦІЮ ІНФОРМАЦІЇ НАВКОЛО ФАКТУ НАЯВНОСТІ «ЗОЛОТОГО ПЕРЕРІЗУ»
ЛА Вотякова, ОС Туржанська, ДС Колеснік
2019
Про один метод побудови диференціальних рівнянь, які є одночасно однорідними і в повних диференціалах
ЛА Вотякова, ОГ Руда
Вінниця: ФОП Рогальська ІО, 2017
2017
Побудова узагальнень множини комплексних чисел, як основа формування у студентів навичок дослідницької діяльності
ЛА Вотякова, ЯВ Шмулян
Вінниця: ФОП Рогальська ІО, 2017
2017
ПРО МЕТОД ПОБУДОВИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ, ЯКІ Є ОДНОЧАСНО ОДНОРІДНИМИ І В ПОВНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛАХ
ЛА Вотякова, ОГ Руда
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2017
2017
ЛА Вотякова, ОГ Руда, Вінниця, Україна 23 L. Votyakova, O. Ruda, Vinnytsia, Ukraine com ПРО МЕТОД ПОБУДОВИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ, ЯКІ Є ОДНОЧАСНО ОДНОРІДНИМИ І В ПОВНИХ …
ЛА Вотякова
РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УЧНІВ …, 2017
2017
Математична модель одноканальної системи масового обслуговування їз зростаючим надходженням вимоги
ЛА Вотякова, ІО Дьогтєва
Science and Education A new dimension Natural and Technical Sciences, 52-54, 2014
2014
Метод стохастичних випробувань як експериментальна складова в процесі вивчення основ теорії ймовірностей і математичної статистики
ЛА Вотякова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2009
2009
Нормована алгебра тернарних чисел
ЛА Вотякова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 7-9, 2009
2009
Основи аналізу функцій тернарної змінної
ЛА Вотякова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2008
2008
До питання методології оновлення змісту і методичного забезпечення післядипломної самоосвіти учителя математики
ЛА Вотякова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2007
2007
Основи аналізу функцій дуальної змінної
ЛА Вотякова
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 1.Фізико-математичні науки …, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20