Ярослав Веселовський
Ярослав Веселовський
Подтвержден адрес электронной почты в домене inmad.vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оптимізація конструктивних параметрів інерційного вібропрес-молота
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Вісник машинобудування та транспорту, 43-50, 2016
162016
Моделювання робочих процесів в піролізній установці для утилізації відходів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (8 (79)), 2016
132016
Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з однокаскадним клапаном пульсатором
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Вібрації в техніці та технологіях.№ 3: 10–19., 2017
122017
Застосування гібридного моделювання при розробці установок для утилізації відходів
РД Іскович-Лотоцький
Технологічні комплекси. Науковий журнал–Луцьк, 2, 2012
122012
Основи резонансно-структурної теорії віброударного розвантаження транспортних засобів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2014
72014
Розрахунок температурних полів в робочих зонах піролізної установки
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Наукові нотатки, 113-119, 2013
72013
Моделювання процесу оброблення дрібнодисперсних деревинних матеріалів під дією вібраційного і віброударного навантаження
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Науковий вісник НЛТУ України 28 (5), 2018
32018
Гібридне моделювання вузлів установки для розпилення порошків металів
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ЯВ Іванчук, ЄІ Івашко, ...
Наукові нотатки, 40-44, 2013
32013
Піролізна установка утилізації медичних відходів з додатковим очищенням атмосферних викидів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський, ВІ Повстенюк
Видавництво СумДУ, 2012
32012
КОМПАС 3D+ FlowVision: моделирование рабочих процессов в пиролизной установке для утилизации отходов
РД Искович-Лотоцкий, ЯВ Иванчук, ЯП Веселовский, ...
isicad. ru, 2016
12016
Моделювання процесу спряженого теплообміну в установці для утилізації відходів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Вісник машинобудування та транспорту.№ 1: 29-37., 2016
12016
Застосування гібридного моделювання при розробці гідроімпульсного привода віброударного пристрою для розвантаження кузовів-самоскидів транспортних засобів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Українська державна академія залізничного транспорту, 2014
12014
Моделювання робочих процесів віброударного пристрою для розвантаження кузовів самоскидів траснпортних засобів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
І Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Гідро-та пневмоприводи …, 2014
12014
Удосконалення гідроімпульсного привода вібророзвантажувача автомобіля-самоскида
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ОФ Гнатюк, ЯП Веселовський
Матеріали науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній …, 2020
2020
Методика розрахунку параметрів робочих режимів віброударного пресування
ЯП Веселовський
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
Інерційний вібропрес-молот
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський, ВВ Снігур
Матеріали XVIII Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова …, 2017
2017
Гібридне моделювання двокаскадного клапана–пульсатора гідроімпульсного привода
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»: VII …, 2017
2017
Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи САПР»
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
ВНТУ, 2017
2017
Гібридне моделювання двокаскадного клапана-пульсатора гідроімпульсного привода
РД Искович-Лотоцкий, ЯВ Иванчук, ЯП Веселовский
КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ, 195-197, 2017
2017
Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ОВ Зелінська, ...
Вібрації в техніці та технологіях, 43-46, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20