Olga Ryndzak
Olga Ryndzak
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Активізація наукової діяльності молоді в системі інноваційного розвитку
СЙ Вовканич, ОТ Риндзак
Львів: ІРД НАН України, 2006
202006
Державна міграційна політика в контексті пріоритетів національної безпеки України
ОТ Риндзак
Економіка України, 72-81, 2016
122016
Структура та особливості мотивації зайнятості
С Вовканич, Х Копистянська, О Риндзак
Економіка України, 43-51, 2002
122002
Соціально-психологічні аспекти мотивації зайнятості
С Вовканич, Х Копистянська, О Риндзак
Вісник Національної Академії наук України, 41-47, 2002
122002
Мотивація зайнятості населення на регіональному ринку праці: соціологічний контекст
О Риндзак
Регіональна економіка, 125-131, 2000
112000
Мотиваційний механізм активізації політики зайнятості в Україні
О Риндзак
Регіональна економіка, 252-257, 2003
102003
Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі
ОТ Риндзак
Регіональна економіка, 120-127, 2016
82016
Інноватори суспільства знань: ціннісно-мотиваційний вектор підготовки знаннєвого працівника в контексті інтенсифікації інноваційного розвитку
С Вовканич, Н Андрусишин, О Риндзак
Вісник Національної академії наук України, 36-45, 2009
82009
Інноватори суспільства знань: ціннісно-мотиваційний вектор підготовки знаннєвого працівника в контексті інтенсифікації інноваційного розвитку
С Вовканич, Н Андрусишин, О Риндзак
Вісник Національної академії наук України, 36-45, 2009
82009
Evaluation of a population’s migration potential as an important component of migration policy
O Ryndzak
Economies 7 (3), 72, 2019
62019
Міжнародна економічна інтеграція у системі чинників державної міграційної політики
ОТ Риндзак
Глобальні та національні проблеми економіки, 655-660, 2015
62015
Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених громадян у приймаючому соціумі (на прикладі м. Харкова)
ОТ Риндзак
Проблеми економіки, 275-280, 2015
62015
Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених громадян у приймаючому соціумі (на прикладі м. Харкова)
ОТ Риндзак
Проблеми економіки, 275-280, 2015
62015
Aktualni problemy zainiatosti vnutrishno peremishchenykh osib: rehionalnyi aspekt [Actual problems of employment of internally displaced persons: regional aspect]
UY Sadova, OT Ryndzak, NI Andrusyshyn
Demohrafiia ta sotsialna ekonomika—Demography and Social Economy 3 (28 …, 2016
52016
Чинники еміграції та проблеми інтеграції українських мігрантів за кордоном
ОТ Риндзак
ScienceRise, 138-142, 2014
52014
Мотиваційні механізми активізації політики зайнятості в Україні (на прикладі Львівської області)
ОТ Риндзак
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.09. 01/ОТ Риндзак.-Львів, 2003.-19 с, 2003
52003
Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект
УЯ Садова, ОТ Риндзак, НІ Андрусишин
Демографія та соціальна економіка, 171-185, 2016
42016
Міграційний потенціал незайнятого населення в системі єроінтеграційних перетворень регіональних ринків праці України (на прикладі м. Львова)
ОТ Риндзак
Регіональна економіка 2 (76), 83-89, 2015
42015
Дискриминация по имени: опыт исследования на норвежском рынке труда
ГЭ Биркелунд, ОТ Риндзак
Социологические исследования 12, 37-40, 2014
42014
Фактори і мотиви зовнішньої міграції населення України
О Риндзак
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20