Follow
Olga Ryndzak
Olga Ryndzak
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Активізація наукової діяльності молоді в системі інноваційного розвитку
СЙ Вовканич, ОТ Риндзак
Львів: ІРД НАН України, 2006
222006
Структура та особливості мотивації зайнятості
С Вовканич, Х Копистянська, О Риндзак
Економіка України, 43-51, 2002
152002
Державна міграційна політика в контексті пріоритетів національної безпеки України
ОТ Риндзак
Економіка України, 72-81, 2016
132016
Соціально-психологічні аспекти мотивації зайнятості
С Вовканич, Х Копистянська, О Риндзак
Вісник Національної Академії наук України, 41-47, 2002
132002
Мотивація зайнятості населення на регіональному ринку праці: соціологічний контекст
О Риндзак
Регіональна економіка, 125-131, 2000
122000
Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі
ОТ Риндзак
Регіональна економіка, 120-127, 2016
112016
Міжнародна економічна інтеграція у системі чинників державної міграційної політики
ОТ Риндзак
Глобальні та національні проблеми економіки, 655-660, 2015
102015
Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект
УЯ Садова, ОТ Риндзак, НІ Андрусишин
Демографія та соціальна економіка, 171-185, 2016
82016
Інноватори суспільства знань: ціннісно-мотиваційний вектор підготовки знаннєвого працівника в контексті інтенсифікації інноваційного розвитку
С Вовканич, Н Андрусишин, О Риндзак
Вісник Національної академії наук України, 36-45, 2009
82009
Інноватори суспільства знань: ціннісно-мотиваційний вектор підготовки знаннєвого працівника в контексті інтенсифікації інноваційного розвитку
С Вовканич, Н Андрусишин, О Риндзак
Вісник Національної академії наук України, 36-45, 2009
82009
Мотиваційний механізм активізації політики зайнятості в Україні
О Риндзак
Регіональна економіка, 252-257, 2003
82003
Evaluation of a population’s migration potential as an important component of migration policy
O Ryndzak
Economies 7 (3), 72, 2019
72019
Дискриминация по имени: опыт исследования на норвежском рынке труда
ГЭ Биркелунд, ОТ Риндзак
Социологические исследования 12, 37-40, 2014
72014
Factors and motives of external migration of Ukraine's population
O Ryndzak
Socio-Economic Problems and the State 18, 112-21, 2018
62018
Aktualni problem zainiatosti vnutrishno peremishchenykh osib: rehionalnyi aspect (Actual problems of employment of internally displaced persons: regional aspect),“
UY Sadova, OT Ryndzak, NI Andrusyshyn
Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 28, 2016
62016
Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених громадян у приймаючому соціумі (на прикладі м. Харкова)
ОТ Риндзак
Проблеми економіки, 275-280, 2015
62015
Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених громадян у приймаючому соціумі (на прикладі м. Харкова)
ОТ Риндзак
Проблеми економіки, 275-280, 2015
62015
Міграційний потенціал незайнятого населення в системі євроінтеграційних перетворень регіональних ринків праці України (на прикладі м. Львова)
ОТ Риндзак
Регіональна економіка, 83-89, 2015
62015
Чинники еміграції та проблеми інтеграції українських мігрантів за кордоном
ОТ Риндзак
ScienceRise 2 (2), 138-142, 2014
62014
Мотиваційні механізми активізації політики зайнятості в Україні (на прикладі Львівської області)
ОТ Риндзак
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.09. 01/ОТ Риндзак.-Львів, 2003.-19 с, 2003
52003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20