Follow
Olga Ryndzak
Olga Ryndzak
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ukrainian migration crisis caused by the war
I Gerlach, O Ryndzak
Studia Europejskie-Studies in European Affairs 26 (2), 17-29, 2022
262022
Активізація наукової діяльності молоді в системі інноваційного розвитку
СЙ Вовканич, ОТ Риндзак
Львів: ІРД НАН України, 2006
252006
Державна міграційна політика в контексті пріоритетів національної безпеки України
ОТ Риндзак
Економіка України, 72-81, 2016
202016
Структура та особливості мотивації зайнятості
С Вовканич, Х Копистянська, О Риндзак
Економіка України, 27-32, 2002
152002
Мотивація зайнятості населення на регіональному ринку праці: соціологічний контекст
О Риндзак
Регіональна економіка, 125-131, 2000
152000
Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі
ОТ Риндзак
Регіональна економіка, 120-127, 2016
142016
Соціально-психологічні аспекти мотивації зайнятості
С Вовканич, Х Копистянська, О Риндзак
Вісник Національної Академії наук України, 41-47, 2002
142002
Міжнародна економічна інтеграція у системі чинників державної міграційної політики
ОТ Риндзак
Глобальні та національні проблеми економіки, 660, 2015
122015
Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект
УЯ Садова, ОТ Риндзак, НІ Андрусишин
Демографія та соціальна економіка, 171-185, 2016
102016
Міграційна політика в системі інтеграційних процесів України
ОТ Риндзак
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття …, 2020
92020
Інноватори суспільства знань: ціннісно-мотиваційний вектор підготовки знаннєвого працівника в контексті інтенсифікації інноваційного розвитку
С Вовканич, Н Андрусишин, О Риндзак
Вісник Національної академії наук України, 36-45, 2009
92009
Інноватори суспільства знань: ціннісно-мотиваційний вектор підготовки знаннєвого працівника в контексті інтенсифікації інноваційного розвитку
С Вовканич, Н Андрусишин, О Риндзак
Вісник Національної академії наук України, 36-45, 2009
92009
Evaluation of a population’s migration potential as an important component of migration policy
O Ryndzak
Economies 7 (3), 72, 2019
82019
Мiграцiйна полiтика в Украïiнi: виклики та интеграцiйнi перспективи: монографiя
ОТ Риндзак
Kamenjar, 2019
82019
Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених громадян у приймаючому соціумі (на прикладі м. Харкова)
ОТ Риндзак
Проблеми економіки, 275-280, 2015
82015
Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених громадян у приймаючому соціумі (на прикладі м. Харкова)
ОТ Риндзак
Проблеми економіки, 275-280, 2015
82015
Мотиваційний механізм активізації політики зайнятості в Україні
О Риндзак
Регіональна економіка, 252-257, 2003
82003
Mihratsiyna aktyvnist’students’ koyi ta uchnivs’ koyi molodi Karpats’ koho rehionu Ukrayiny (rezul’taty sotsiolohichnoho doslidzhennya)[Migration activity of student and pupil …
TH Vasyltsiv, OT Ryndzak, OV Makhonyuk
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2020
72020
Aktualni problem zainiatosti vnutrishno peremishchenykh osib: rehionalnyi aspect (Actual problems of employment of internally displaced persons: regional aspect),“
UY Sadova, OT Ryndzak, NI Andrusyshyn
Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 28, 2016
72016
Дискриминация по имени: опыт исследования на норвежском рынке труда
ГЭ Биркелунд, ОТ Риндзак
Социологические исследования 12, 37-40, 2014
72014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20