Підписатись
Olga Ryndzak
Olga Ryndzak
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ukrainian migration crisis caused by the war
I Gerlach, O Ryndzak
Studia Europejskie-Studies in European Affairs 26 (2), 17-29, 2022
302022
Активізація наукової діяльності молоді в системі інноваційного розвитку
СЙ Вовканич, ОТ Риндзак
Львів: ІРД НАН України, 2006
242006
Державна міграційна політика в контексті пріоритетів національної безпеки України
ОТ Риндзак
Економіка України, 72-81, 2016
212016
Структура та особливості мотивації зайнятості
С Вовканич, Х Копистянська, О Риндзак
Економіка України, 27-32, 2002
162002
Соціально-психологічні аспекти мотивації зайнятості
С Вовканич, Х Копистянська, О Риндзак
Вісник Національної Академії наук України, 41-47, 2002
152002
Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі
ОТ Риндзак
Регіональна економіка, 120-127, 2016
142016
Мотивація зайнятості населення на регіональному ринку праці: соціологічний контекст
О Риндзак
Регіональна економіка, 125-131, 2000
142000
Міграційна політика в системі інтеграційних процесів України
ОТ Риндзак
Донецький нац. Університет ім. Василя Стуса. Вінниця, 2020
132020
Міжнародна економічна інтеграція у системі чинників державної міграційної політики
ОТ Риндзак
Глобальні та національні проблеми економіки, 660, 2015
122015
Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект
УЯ Садова, ОТ Риндзак, НІ Андрусишин
Демографія та соціальна економіка, 171-185, 2016
102016
Мiграцiйна полiтика в Украïiнi: виклики та интеграцiйнi перспективи: монографiя
ОТ Риндзак
Kamenjar, 2019
92019
Aktualni problem zainiatosti vnutrishno peremishchenykh osib: rehionalnyi aspect (Actual problems of employment of internally displaced persons: regional aspect),“
UY Sadova, OT Ryndzak, NI Andrusyshyn
Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 28, 2016
92016
Інноватори суспільства знань: ціннісно-мотиваційний вектор підготовки знаннєвого працівника в контексті інтенсифікації інноваційного розвитку
С Вовканич, Н Андрусишин, О Риндзак
Вісник Національної академії наук України, 36-45, 2009
92009
Mihratsiyna aktyvnist’students’ koyi ta uchnivs’ koyi molodi Karpats’ koho rehionu Ukrayiny (rezul’taty sotsiolohichnoho doslidzhennya)[Migration activity of student and pupil …
TH Vasyltsiv, OT Ryndzak, OV Makhonyuk
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2020
82020
Evaluation of a population’s migration potential as an important component of migration policy
O Ryndzak
Economies 7 (3), 72, 2019
82019
Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених громадян у приймаючому соціумі (на прикладі м. Харкова)
ОТ Риндзак
Проблеми економіки, 275-280, 2015
82015
Мотиваційний механізм активізації політики зайнятості в Україні
О Риндзак
Регіональна економіка, 252-257, 2003
82003
Міграційний потенціал незайнятого населення в системі євроінтеграційних перетворень регіональних ринків праці України (на прикладі м. Львова)
ОТ Риндзак
Регіональна економіка, 83-89, 2015
72015
Чинники еміграції та проблеми інтеграції українських мігрантів за кордоном
ОТ Риндзак
ScienceRise 2 (2), 138-142, 2014
72014
Conservation and development of human resources through the return migration policy
O Ryndzak, M Bachynska
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 8 (2 …, 2022
62022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20