Роман Наумович Кветный
Title
Cited by
Cited by
Year
Вычислительные методы и применение ЭВМ: Учебное пособие
ВТ Маликов, РН Кветный
Выща школа, 1989
431989
Blur recognition using second fundamental form of image surface
R Kvyetnyy, Y Bunyak, O Sofina, A Kotyra, RS Romaniuk, A Tuleshova
Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015, 98161A, 2015
292015
Modification of fractal coding algorithm by a combination of modern technologies and parallel computations
RN Kvyetnyy, OY Sofina, AV Lozun, A Smolarz, O Zhirnova
Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015, 98161R, 2015
282015
Методи комп’ютерних обчислень
РН Квєтний
Навчальний посібник.–Вінниця: ВДТУ 148, 2001
262001
Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина I
РН Квєтний, ІВ Богач, ОР Бойко, ОЮ Софина, ОМ Шушура
ВНТУ, 2013
232013
Програмування комп’ютеризованих систем управління та автоматики
ВМ Дубовой, РН Квєтний
Вінниця: ВДТУ, 1997
151997
Комп’ютерне моделювання систем та процесів
РН Квєтний, И Богач, О Бойко, ОЮ Софина, ОМ Шушура
Методи обчислення. Получено Февраль 12, 2016, 2016
142016
Основи моделювання та обчислювальних методів
РН Квєтний
Вінниця: ВНТУ.—2007.—150 с, 2007
132007
Основи застосування ЕОМ у інженерній діяльності
ВМ Дубовой, РН Квєтний
Дубовой ВМ, Квєтний РН–К.: ІСДО України, 1994
121994
Програмування персональних комп’ютерів систем управління
ВМ Дубовой, РН Квєтний
Вінниця.: ВДТУ, 1999
111999
Анализ измерительных информационных систем
МТ Запиров
Фан, 1984
111984
Основи техніки передавання інформації: підручник/РН Квєтний, ММ Компанець, СГ Кривогубченко, АЯ Кулик
Р Квєтний
Вінниця: УНШЕРСУМ-Вінниця, 2002
92002
Механізми та моделі ціноутво рення на світових фінансових ринках/ІР Квє тна, РН Квєтний, АВ Шкарпета
ІР Квєтна
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
82005
Математическое моделирование в задачах проектирования средств автоматики и информационноизмерительной техники
РН Кветный
К.: УМК ВО, 1989
81989
Информационная теория измерений: от модели к изделию
РН Кветный
Москва, 1988
81988
Імовірнісні нейронні мережі в задачах ідентифікації часових рядів
РН Квєтний, ВВ Кабачій, ОО Чумаченко
ВНТУ, 2010
72010
Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню: монографія\ОМ Бевз
ОМ Бевз
РН Квєтний–Вінниця: ВНТУ, 2010
72010
Тригонометрична інтерполяція сплайнами
РН Квєтний, ВЮ Дементьєв
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 67-68, 2008
72008
Кореляційний метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії
РН Квєтний, ЮА Буняк
ВНТУ, 2005
62005
Принятие решений на основе прогнозирования временных рядов с двойной длинной памятью
РН Кветный, ЛН Мельник, ВЮ Коцюбинский
Palmarium Academic Publising, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20