Подписаться
Іваненко Валентина Олександрівна (Valentyna Ivanenko)
Іваненко Валентина Олександрівна (Valentyna Ivanenko)
доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Accounting and features of mathematical modeling of the system to forecast cryptocurrency exchange rate
T Tarasova, O Usatenko, A Makurin, V Ivanenko, A Cherchata
Accounting 6 (3), 357-364, 2020
652020
Види звітності підприємств: підходи до їх класифікації
ММ Шигун, ВО Іваненко
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2008
332008
Securitization as an innovative refinancing mechanism and an effective asset management tool in a sustainable development environment
S Legenchuk, M Pashkevych, O Usatenko, O Driha, V Ivanenko
E3S Web of Conferences 166, 13029, 2020
212020
Додана вартість як об’єкт аналізу статистичної звітності промислових підприємств з виробництва продукції
ВО Іваненко
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
212012
Звітність підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”–3-є вид., допов. і перероб
ІВ Орлов
Житомир: ЖДТУ, 2008
182008
Особливості облікового відображення руху товарів за різними каналами збуту
ВО Іваненко, ОГ Дроздова
Вісник Житомирського державного технологічного університету, 2013
162013
Dodana vartist yak obiekt analizu statystychnoi zvitnosti promyslovykh pidpryiemstv z vyrobnytstva produktsii
VO Ivanenko
Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu 1 …, 2012
122012
Оцінка маркетингового потенціалу підприємства: компаративний аналіз наукових підходів
ВО Іваненко, ОР Ковальчук
ЖДТУ, 2019
112019
Изменение финансово-имущественного состояния компании в процессе секьюритизации ее активов: аналитический аспект
ВА Иваненко, ОП Дрига
журнал «Государственное управление. Электронный вестник», 224-242, 2015
112015
Аналіз обсягів виробницва промислової продукції на основі даних статистичної звітності
Замула, Іваненко
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2011
112011
Облікове забезпечення формування та аналізу статистичної звітності з виробництва продукції промислових підприємств
ВО Іваненко
Житомирський державний технологічний університет, 2011
112011
Комплексний аналіз ресурсного потенціалу корпорацій
ІМ Вигівська, ВО Іваненко
Вісник Житомирського державного технологічного університету, 2013
9*2013
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА//Systematization of scientific studies on problems of enterprise’s reporting
ВО Іваненко, ІВ Семчук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2017
8*2017
Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку та форма статистичного спостереження
Іваненко
Вісник Житомирського державного технологічного університету, 104-112, 2010
82010
Reloading of gastronomy tours in the conditions of using the Right-Bank Polissia gastronomy potential
I Nesterchuk, A Osipchuk, E Bondarenko, O Trusij, V Ivanenko, ...
GeoJournal of Tourism and Geosites, 2021
72021
Ресурсний підхід до облікового відображення процесу виробництва промислової продукції
Іваненко
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 106-112, 2012
72012
Факторинг як дієвий механізм управління дебіторською заборгованістю: обліково-аналітичний аспект
ОГ Дроздова, ВО Іваненко
Бізнес Інформ, 314-322, 2018
62018
Маркетинговий потенціал промислових підприємств України
ОВ Олійник, ВО Іваненко
ЖДТУ, 2016
62016
Сучасні трансформації структури і системи відносин споживчої кооперації України [Електронний ресурс]
ВО Іваненко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Evu/2010_15_1 …, 2010
62010
Облікове відображення виготовлення промислової продукції на давальницьких умовах
Іваненко
Вісник Житомирського державного технологічного університету, 89-93, 2010
62010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20