Follow
Світлана Вікторівна Андрос
Світлана Вікторівна Андрос
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
Verified email at iae.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кредитно-інвестиційна стратегія комерційного банку в умовах нестабільності маркетингового середовища
СВ Андрос
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011
122011
Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах кондитерської галузі України
СВ Андрос
СВ Андрос, 2010
102010
Банківське кредитування інвестиційних проектів у реаліях фінансового ринку
СВ Андрос
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський…, 2017
92017
Інституційні, мікро-та макроекономічні наслідки участі іноземного капіталу в банківському секторі
С Андрос, В Хиленко
Банківська справа, 31-41, 2012
72012
Банківське кредитування аграрного сектору економіки
ЮО Лупенко, СВ Андрос
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
62019
Етапи розвитку вітчизняного міжбанківського кредитного ринку
МО Сулима, СВ Андрос
БІЗНЕСІНФОРМ № 7 (2)-2011, УДК 338.46: 336.7–Режим доступу, 2011
62011
Аналіз діяльності підприємства: продуктивне використання виробничих запасів
СВ Андрос
НТУУ КПІ, 2008
62008
Аналіз методів оцінки вартості активів у бухгалтерському обліку підприємств: національний та міжнародний аспекти
ВВ Сопко, СВ Андрос
Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування, 244-248, 2010
52010
Моделювання динаміки процентних ставок в умовах інфляції
Т Смовженко, В Хиленко, С Андрос
Економіка України, 52-66, 2012
42012
Теоретичні засади організації та функціонування світового ринку банківських послуг
СВ Андрос
Сучасні проблеми економіки і менеджменту: тези доповідей міжнародної науково…, 2011
42011
Європейські моделі відповідального інвестування--адаптація в Україні: монографія
ЛП Петрашко, СВ Андрос, ТВ Романьок
KNEU, 2016
32016
Стратегічне управління діяльністю банків з використанням системи збалансованих показників
СВ Андрос
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия…, 2011
32011
Реформування обліку та фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів
СВ Андрос
НТУУ" КПІ", 2011
22011
Моделювання кредитної та депозитної діяльності банків у контексті взаємодії з реальним сектором економіки з урахуванням інфляції
ТС Смовженко, ВВ Хиленко, СВ Андрос
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 12, 2011
22011
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
C Андрос, СЦ Чан
БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, 154-155, 2020
12020
Забезпечення короткостроковими фінансовими ресурсами малого агробізнесу: емпіричні дані мікрофінансових організацій
ЮО Лупенко, СВ Андрос
5, 2020 ., 34, 2020
12020
Монетарнa політика в регулюванні кредитних відносин банк–підприємство
СВ Андрос
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і…, 2018
12018
Життя школяра у художній рецепції мандрівних дяків у віршах-ораціях XVIII cтоліття
НМ Урсані
12017
Фактори впливу на циклічність та дисбаланси розвитку світового фінансового ринку
СВ Андрос
НТУУ" КПІ", 2013
12013
Використання векселя у кредитно-розрахункових відносинах
СВ Андрос, ОМ Долінська
Вісник університету банківської справи НБУ, 14, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20