Подписаться
Oleksandr Klymenko, Олександр Миколайович Клименко
Oleksandr Klymenko, Олександр Миколайович Клименко
professor of ecology, National university of water and environmental engineering
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологія покращення екологічного стану річок Західного Полісся (на прикладі р. Горинь)
ОМ Клименко, ІІ Статник
НУВГП, 2012
132012
Гідроекологічний моніторинг водних екосистем з огляду на сучасні європейські напрями у природоохоронній діяльності
МО Клименко, ОМ Клименко, АМ Петрук
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 22-27, 2013
102013
Оцінювання стану водних екосистем за показниками біотестування
МО Клименко, АМ Прищепа, ОМ Клименко, ЛМ Стецюк
НУВГП, 2014
72014
Оцінка соціо-економіко-екологічного розвитку території басейну річки Іква
МО Клименко, ОМ Клименко, ЗМ Буднік
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
32013
Біоіндикаційна оцінка токсичності водного середовища на основі моделювання гранично допустимих концентрацій іонів сульфату міді
ОМ Клименко, АМ Петрук
Збірник наукових статей за матеріалами ΙΙΙ Всеукраїнського з’їзду екологів з …, 2011
32011
Оцінка рівнів забруднення cільськогосподарської продукції радіонуклідами
ОМ Клименко, МО Клименко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
22015
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Гідрологія і гідрометрія” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” професійного спрямування …
ВС Холоденко
22014
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
МО Клименко, ОМ Клименко, АМ Прищепа, ЛВ Клименко
Клименко, а. м. Прищепа. м РеЖИМ доступу http://eco. com. ua/content …, 0
2
Баланс гумусу та поживних речовин у землеробстві Рівненської частини басейну Горині
ОМ Клименко, ЛВ Клименко, ІІ Статник, НС Ковальчук, НВ Онищук
Серія Сільськогосподарські науки 4 (80), 2018
12018
Оцінка екологічної безпеки території басейну р. Іква
МО Клименко, ОМ Клименко, ЗМ Буднік
Серія Сільськогосподарські науки 2 (74), 2016
12016
Забруднення ґрунтів та харчових продуктів радіоцезієм чорнобильського походження
ВІ Буцяк, ОМ Клименко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Оцінка родючості ґрунтів басейну річки Горинь
ОМ Клименко
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 41-44, 2012
12012
Дослідження стану водних екосистем з використанням КОСВЕ
МО Клименко, ОМ Клименко, ЛМ Стецюк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2012
12012
Економіка природокористування та охорони довкілля (укр.) Environmental economics and environmental protection (en.)
ОМ Клименко
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Управління лісогосподарським виробництвом» для студентів які навчаються, за спеціальністю 205 «Лісове господарство». PROGRAM OF THE …
ОМ Клименко
2018
Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Екологічне інспектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (за спеціальностями 101 …
МО Клименко, АМ Прищепа, ЛМ Стецюк, НС Ковальчук
2018
Операційний менеджмент (укр.) Operating Management (en.)
ОМ Клименко
2018
Логістика (укр.) Logistics (en.)
ОМ Клименко
2018
Управління інфраструктурою організації (укр.) Management of the organization's infrastructure (en.)
ОМ Клименко
2018
ОЦІНКА РЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАСЕЙНУ Р. ГОРИНЬ
ОМ Клименко, ЛВ Клименко
Редакційна колегія, 110, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20