Юлія Терлецька
Юлія Терлецька
к.е.н., доцент кафедри економічнної теорії, менеджменту та адміністрування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Антикризова діагностика підприємства: методи, способи та умови застосування
Терлецька Ю.О.
Вісник Донецького університету 2 (Серія В: Економіка і право), 504-509, 2006
172006
Антикризове управління підприємством: теорія та практика: навч. посіб. 3-є вид., без змін.
Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О.
8*2015
Формування та впровадженя ефективної системи антикризового менедженту на підприємствах (автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н.)
Терлецька Ю.О.
Ужгородський національний університет, 2008
82008
Формування економічної стратегії підприємства на основі оцінки економічної спроможності
Терлецька Ю.О., Ластавчук С.О., Лей Т.К.
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 221-228, 2009
52009
Легалізація тіньової зарплати: переваги, недоліки та заходи протидії
Терлецька Ю.О., Іванюк В.В.
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 126-133, 2011
42011
Антикризовий менеджмент: вимоги до системи, механізму і процесу управління
ЮО Терлецька, ВВ Іванюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Вип. ІІ (38)., 181-188, 2010
42010
Теоретико-методологічні засади превентивного антикризового управління промисловим підприємством
Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О.
Регіональна економіка, 59-65, 2005
42005
Теоретичні підходи до оцінки якості організаційних комунікацій
ЮО Терлецька, ВВ Іванюк, ВР Литвинюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
12014
Критерії декомпозиції кризових станів підприємства
Терлецька Ю.О.
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
12013
Реструктуризація як спосіб реформування підприємства
Терлецька Ю.О.
Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка». Випуск 26, 127-131, 2008
12008
Потенціал підприємства як базис його сталого розвитку
Терлецька Ю.О.
Сталий розвиток соціально-економічних систем в умовах глобалізаційних …, 2020
2020
Міждисциплінарна курсова робота з професійно орієнтованих дисциплін: методичні вказівки до виконання, оформлення та оцінювання курсової роботи (для студентів спеціальності 073 …
Терлецька Ю.О., Терлецька Н.М.
2020
Ефективність функціонування механізму управління розвитком пенсійної системи у Чернівецькій області
Терлецька Ю.О., Терлецька Н.М.
Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки: монографія …, 2020
2020
Формування концепції розвитку підприємства на засадах ситуаційного управління
Терлецька Ю.О.
Молодий вчений, С.265-269., 2020
2020
Cпецифіка ухвалення управлінських рішень у процесі розвитку суб’єкта господарювання
Терлецька Ю.О.
Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи …, 2019
2019
Чинники забезпечення ефективності механізму управління сучасним підприємством
Терлецька Ю.О.
Інфраструктура ринку, 228-232., 2019
2019
Інноваційні технології як елемент антикризового управління підприємствами олійно-жирового комплексу в умовах економічної нестабільності
Терлецька Ю.О., Балан А.А., Кузьмук Н.Я.
Молодий вчений, 647-650, 2019
2019
Криза як етап життєвого циклу розвитку суб’єкта господарювання
Терлецька Ю.О., Терлецька Н.М.
Матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина …, 2018
2018
Інновації як чинник конкурентоспроможності промислових підприємств
Терлецька Ю.О., Ємець Ю.М.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальне …, 2018
2018
Використання інноваційних технологій у процесі удосконалення якості продукції на підприємстві
Терлецька Ю.О.
Молодий вчений, 712-715, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20