Ольга Леонідівна Гальцова
Ольга Леонідівна Гальцова
Класичний приватний університет
Verified email at zhu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств: монографія
ЛО Мармуль, ОЛ Гальцова
К.: ННЦ ІАЕ, 2006
192006
Сучасний стан експортного потенцiалу АПК України
ОЛ Гальцова
Економіка та держава, 12-17, 2014
82014
Малий бізнес: стан та перспективи розвитку в агропромисловому комплексі
ОЛ Гальцова
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 243-248, 2013
72013
Фінансування розвитку малого бізнесу: проблеми ефективного використання інвестиційної складової
ОЛ Гальцова
Причорноморські економічні студії, 53-56, 2016
42016
НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ DIRECTIONS FOR SOLVING THE MAIN PROBLEMS POWER INDUSTRY OF UKRAINE …
ОЛ Гальцова
електронний науковий журнал, 28, 2019
32019
Концептуальні засади стратегічного розвитку промисловості будівельних матеріалів
ОЛ Гальцова, СВ Андрусів
Наука й економіка, 77-82, 2015
32015
Державне регулювання АПК на основі оцінки рівня ресурсного потенціалу
ОЛ Гальцова
Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2010
32010
Формування організаційно-економічного механізму стратегічного розвитку промислових підприємств у контексті евроінтеграційних процесів
ОЛ Гальцова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2015
22015
Інституціональний розвиток агропромислового комплексу України
ОЛ Гальцова
автореф. дис. на здобуття ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00. 03–економіка …, 0
2
Теоретико-методологічні основи розвитку внутрішнього споживчого ринку в національній економіці
ОЛ Гальцова, ОІ Трохимець
Науково-виробничий журнал, 38, 2020
12020
Гальцова ОЛ
ВГ Маргасова
12020
Міжнародна співпраця України з країнами Європи в галузі освіти
ОЛ Гальцова, МІ Дмитриченко
Причорноморські економічні студії, 21-26, 2019
12019
Створення умов і розвитку інтелектуального потенціалу як основи економічної безпеки України
ОЛ Гальцова
Приазовський економічний вісник, 163-166, 2018
12018
Вплив трансформаційних змін на формування інституційного підходу в системі освіти
ОЛ Гальцова
Наука й економіка, 54-60, 2016
12016
Сучасний стан інвестиційного клімату в Україні
ОЛ Гальцова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2016
12016
Наукове узагальнення довгострокових мотиваційних чинників міжнародної діяльності суб’єктів господарювання з позицій різних економічних теорій
ОЛ Гальцова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 61-66, 2014
12014
Трансформація інституту власності в аграрному секторі
ОЛ Гальцова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 37-42, 2009
12009
Рівень розвитку лізингу в аграрних підприємствах Запорізької області
ОЛ Гальцова
Інституціональний вектор економічного розвитку (Institutional vektor of …, 0
1
Інституціональні складові аграрних реформ
ОЛ Гальцова
Інституціональний вектор економічного розвитку (Institutional vektor of …, 0
1
Особливості регулювання агропромислового комплексу України
ОЛ Гальцова
Інституціональний вектор економічного розвитку (Institutional vektor of …, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20