Подписаться
Проблеми інженерно-педагогічної освіти Збірник наукових праць Problems of engineering pedagogic
Проблеми інженерно-педагогічної освіти Збірник наукових праць Problems of engineering pedagogic
Подтвержден адрес электронной почты в домене library.uipa.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу: монографія
ОЕ Коваленко, НО Брюханова, ОО Мельниченко
Х.: УІПА, 144-146, 2007
892007
Концепція професійно-педагогічної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
ОЕ Коваленко, НО Брюханова, ОО Мельниченко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр./Укр. інж.-пед. акад, 7-20, 2005
792005
Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки
ВВ Кулешова
Харків: УІПА, 2007
392007
Основні концептуальні положення розвитку інженерно-педагогічної освіти
ОЕ Коваленко, СФ Артюх, ВІ Лобунець, МК Резніченко, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр. Випуск, 14-27, 2004
322004
Сутнісно-змістовна характеристика категорії Професійна компетентність” як показника рівня фахової підготовки студентів
ВВ Ковальчук
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 84-88, 2007
312007
Концептуальні положення проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
НО Брюханова
222012
Про діяльнісний підхід до формування змісту підготовки інженерно-педагогічних кадрів
НО Брюханова
Проблеми інженернопедагогічної освіти: Збірник наукових праць.–Харків: УІПА …, 2007
212007
Формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики: констатувальний етап
ОГ Романовський, ВМ Гриньова, ОА Жерновникова, ЛА Штефан, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018
20*2018
Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні
ОЕ Коваленко, ВІ Лобунець, МІ Лазарєв, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 7-18, 2007
182007
Проблеми професійно-педагогічної освіти в сучасних умовах
ОІ Щербак
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 50-56, 2007
172007
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні астрономії для підвищення пізнавальної активності учнів
С МАЛЬЧЕНКО, Д ТКАЧУК
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2016
14*2016
Способи удосконалення змісту педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
НО Брюханова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник, 10-78, 2005
132005
Зміст освіти: аспекти вивчення
НО Брюханова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 57-68, 2007
112007
Історія становлення інженерно-педагогічної освіти
НО Брюханова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр, 46-58, 2006
112006
Науково-методичні засади аналізу академічної успішності студентів
ВІ Лобунець, ДВ Коваленко
Зб. наук. праць: Проблеми інженерно-педагогічної освіти.—Х.: УІПА, 281-288, 2006
112006
Взаємозвязок інженерної та методичної підготовки інженерівпедагогів швейного профілю на основі індивідуалізації навчання
ТА Девятьярова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 95-98, 2001
112001
До питання компетентнішого підходу в професійній освіті/Людмила Штефан
ЛВ Штефан
Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал.-2010 …, 0
11
Формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів: монографія
ЛВ Штефан
Х.: ТОВ «ЦД ЗЕБРА, 2012
102012
Порівняльний аналіз європейської системи інженерної педагогіки і системи інженерно-педагогічної підготовки на Україні
СФ Артюх, ОЕ Коваленко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Зб. наукових праць.–Х.: УІПА, 6-13, 2001
102001
Теоретичні і методичні засади формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки
ЛВ Штефан
Дис. на здобуття ступ. д. пед. наук зі спец 13 (04), 2013
92013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20