Проблеми інженерно-педагогічної освіти Збірник наукових праць Problems of engineering pedagogic
Проблеми інженерно-педагогічної освіти Збірник наукових праць Problems of engineering pedagogic
Підтверджена електронна адреса в library.uipa.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Концепція професійно-педагогічної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
ОЕ Коваленко, НО Брюханова, ОО Мельниченко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр, 7-20, 2005
542005
Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу: монографія
ОЕ Коваленко, НО Брюханова, ОО Мельниченко
Х.: УІПА, 144-146, 2007
532007
Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки
ВВ Кулешова
Харків: УІПА, 2007
262007
Основні концептуальні положення розвитку інженерно-педагогічної освіти
ОЕ Коваленко, СФ Артюх, ВІ Лобунець, МК Резніченко, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр. Випуск, 14-27, 2004
262004
Сутнісно-змістовна характеристика категорії Професійна компетентність” як показника рівня фахової підготовки студентів
ВВ Ковальчук
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 84-88, 2007
172007
Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні
ОЕ Коваленко, ВІ Лобунець, МІ Лазарєв, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 7-18, 2007
152007
Концептуальні положення проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
НО Брюханова
142012
Способи удосконалення змісту педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
НО Брюханова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник, 10-78, 2005
102005
Взаємозвязок інженерної та методичної підготовки інженерівпедагогів швейного профілю на основі індивідуалізації навчання
ТА Девятьярова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 95-98, 2001
92001
Порівняльний аналіз європейської системи інженерної педагогіки і системи інженерно-педагогічної підготовки на Україні
СФ Артюх, ОЕ Коваленко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти 36, 6-13, 2001
92001
Проект створення системи підготовки та підвищення кваліфікації викладачів курсів «Основи енерго-та ресурсозбереження на виробництві, в комунальному господарстві, у сфері послуг …
ОЕ Коваленко, ГІ Канюк, ВФ Без’язичний, ТМ Пугачова
82013
Проблеми професійно-педагогічної освіти в сучасних умовах
ОІ Щербак
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 50-56, 2007
82007
Про діяльнісний підхід до формування змісту підготовки інженерно-педагогічних кадрів
НО Брюханова
Проблеми інженернопедагогічної освіти: Збірник наукових праць.–Харків: УІПА …, 2007
82007
Управління навчальною діяльністю учнів і студентів засобами сучасних інформаційних технологій
РС Гуревич, МЮ Кадемія
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 12 …, 2006
82006
Формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів: монографія
ЛВ Штефан
Харків: ТОВ «ЦД Зебра, 2012
72012
Удосконалення правової підготовки інженерів-педагогів із метою підвищення якості майбутньої професійної діяльності у відповідності до вимог сучасної освіти
ДВ Коваленко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 76-83, 2007
72007
Історія становлення інженерно-педагогічної освіти
НО Брюханова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр, 46-58, 2006
72006
Методика формування предметної компетентності майбутніх кравців з технології виготовлення одягу
ЛВ Штефан
7
Система тестування знань з електромагнітних перехідних процесів у майбутніх інженерів-електроенергетиків
ЮС Олійник
62012
Актуальність професійно-правової підготовки майбутніх інженерів-педагогів
ДВ Коваленко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 65-70, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20