Компанієць Ігор Миколайович, Kompaniyets Igor Nikolaevich, Компаниец Игорь Николаевич
Компанієць Ігор Миколайович, Kompaniyets Igor Nikolaevich, Компаниец Игорь Николаевич
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Деякі проблеми розвитку адміністративного судочинства в Україні
ІМ Компанієць, АС Чиркін
Теорія і практика правознавства, 2001
32001
Адміністративно-правове регулювання свободи совісті
ІМ Компанієць
Харків, 1996
3*1996
Про деякі шляхи подальшого розвитку адміністративного права України
АО Нечитайленко, ВА Нечитайленко, ІМ Компанієць
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2016
22016
Роль приватних охоронних структур в забезпеченні безпеки громадян
ІМ Компанієць
Недержавний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми порівняльно …, 0
1
Деякі проблеми законодавства про розгляд скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення
ІМ Компанієць, АО Нечитайленко
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 94-98, 2019
2019
Місце та роль адміністративного права в сучасному державотворенні
ІМ Компанієць, АО Нечитайленко
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 91-98, 2018
2018
Програма навчальної дисципліни" Адміністративне право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", спец. 8.030401" Правознавство": електр. вид.
ЮП Битяк, ВВ Богуцький, ІВ Бойко, ВМ Гаращук, ВВ Зуй, ЛП Коваленко, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Тематика курсових робіт з адміністративного права:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. II к …
ЮП Битяк, ВВ Зуй, ВВ Богуцький, ІВ Бойко, ВМ Гаращук, ОТ Зима, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Порівняльне адміністративне право": галузь знань 0302" Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрім підгот. 6.030202" Міжнар …
ІМ Компанієць, ЮВ Мех
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Некоторые проблемы развития административного судопроизводства в Украине
ИН Компаниец, АС Чиркин
Теорія і практика правознавства 1 (1), 2011
2011
Актуальні проблеми формування правової держави в Україні: до 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1
ВЄ Скомороха, ЛІ Горбунова, ВС Стефанюк, ЮП Битяк, ПМ Рабінович, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000
2000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11