Кафедра філософії
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку
ВО Огнев’юк
К.: Знання України, 98, 2003
4132003
Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования
РА Додонов
1541998
Теория ментальности: учение о детерминантах мыслительных автоматизмов
РА Додонов
1171999
Громадянське суспільство і національна ідея
І Пасько, Я Пасько
Донецьк: Східний видавничий дім, 1999
801999
Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти
В Огнев’юк
Освітологія, 69-75, 2012
682012
Особистість у нелінійному суспільстві: монографія (передмова "За принципом голограми")
ГО Нестеренко, РО Додонов
Запоріжжя: Просвіта, 2004
65*2004
Принцип модульності в історії освіти
ВО Огнев’юк, АВ Фурман
К.: УІПКККО, 29-32, 1995
651995
Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця versus протистояння: монографія
Я Пасько
Парапан, 2008
622008
Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів: Монографія
МГ Тур
Парапан, 2006
542006
Training of education experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program
V Ognevyuk, S Sysoieva
The advanced science journal 6, 98-103, 2015
382015
Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції
В Огнев'юк
Віче, 16-20, 2010
352010
Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти
В Огнев’юк, С Сисоєва
Рідна школа, 44-51, 2012
342012
Освіта міжпарадигмального періоду
ВО Огнев’юк
К.: Нова парадигма, 36-48, 2005
272005
Специфіка становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства: монографія
ОС Александрова
Суми: Університетська книга, 110-133, 2008
262008
Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності
РО Додонов
Інститут філософії НАН України ім. ГС Сковороди, 1999
241999
Осягнення освіти: підсумки ХХ століття
ВО Огнев’юк
К.: Навч. книга, 2003
232003
Криза–момент істини для університетської освіти
В Огнев’юк
Вища школа, 5-16, 2009
222009
Особлива місія дошкільної освіти
ВО Огнев’юк
Дошкільне виховання, 3-7, 2006
212006
Розвиток в університетській освіті акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця
ВО Огнев’юк
Акмеологія–наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конфер …, 2011
202011
Економіка
ГО Ковальчук, ВГ Мельничук, ВО Огнев’юк
К.: Навчальна книга, 2003
182003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20