Василь Антонович Дерій / Vasyl Deriy
Василь Антонович Дерій / Vasyl Deriy
Verified email at tneu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Економічна енциклопедія: У трьох томах. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.
СВ Мочерний, СІ Юрій, ОА Устенко, ЛО Каніщенко, АФ Мельник, ...
К. : Академія, 2000
406*2000
Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.].
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
К.: Центр учбової літератури, 2009., - 424 с., 2009
1702009
Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю
ВА Дерій
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2009
1192009
Термін “витрати” та його трактування для потреб обліку і контролю.
ВА Дерій
Галицький економічний вісник. - 2010. - № 1 (26)., 154-161., 2010
582010
Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні.
В Дерій
Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4., 7-11, 2008
432008
Організація бухгалтерського обліку в підприємстві: Курс лекцій
ВА Дерій
Тернопіль: Джура 92, 6, 2003
372003
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ
ВА Дерій
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2010
352010
Поняття і значення економічного контролю для мінімізації витрат та максимізації доходів підприємств.
В Дерій
Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 2., 48-56., 2011
222011
Економічні показники витрат підприємства та собівартості продукції в обліку, статистиці.
ВА Дерій, СЮ Попіна
Облік і фінанси. - 2015. - № 2 (68)., 15-21., 2015
212015
Облікова політика в Україні: реалії та перспективи
ВА Дерій, НГ Мельник
Бухгалтерський облік і аудит, С. 64 - 65, 2007
172007
Бухгалтерський облік землі в Україні та за кордоном
ВА Дерій
Бухгалтерія в сільському господарстві, 14-15, 2000
172000
Проблеми теорії науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу.
В Дерій
Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 6., 3-11, 2014
162014
Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат.
ВА Дерій
Облік і фінанси. - 2013. - № 4 (62)., 20-23., 2013
142013
Аудит: курс лекцій
ВА Дерій, АЯ Кізима
Тернопіль: Джура, 2002
132002
Бухгалтерський облік у сільському господарстві: підручник для вузів. - 2-ге вид., перероб. і допов.
ЮЯ Литвин, ПЯ Хомин, ВС Совінський, МС Палюх, ВА Дерій
Тернопіль: Чарівниця, 1995
13*1995
Контроль і ревізія: практикум, навч. посібник
СВ Бардаш, ВА Дерій, НІ Петренко
Житомир: ЖІТІ, 2000
12*2000
Облік і контроль за витратами на виробництво біопалива.
ВА Дерій
Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. економ. аналізу Терноп. націон …, 2010
112010
Міжнародні стандарти фінансової звітності.
ВА Дерій
Світ бухгалтерського обліку. - 1997. - № 2. - С. 73-74; - № 4. - С. 66-69 …, 1997
11*1997
Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва
ВА Дерій, ТГ Камінська
Проблеми економіки 3, 258-266, 2015
102015
Облік і аналіз витрат підприємства на інтелектуалізацію , інформатизацію та інформацію.
ВА Дерій
Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2014. - № 3 …, 2014
92014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20