Василь Антонович Дерій / Vasyl Derii
Василь Антонович Дерій / Vasyl Derii
доктор економічних наук, професор, Західноукраїнський національний університет.
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна енциклопедія: У трьох томах. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.
СВ Мочерний, СІ Юрій, ОА Устенко, ЛО Каніщенко, АФ Мельник, ...
К. : Академія, 2000
490*2000
Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.].
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
К.: Центр учбової літератури, 2009., - 424 с., 2009
2332009
Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю / Costs and revenues of enterprises in the system of accounting and control
В Дерій, V Derii
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2009
1542009
Термін “витрати” та його трактування для потреб обліку і контролю.
ВА Дерій
Галицький економічний вісник. - 2010. - № 1 (26)., 154-161., 2010
702010
Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні.
В Дерій
Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4., 7-11, 2008
502008
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ
ВА Дерій
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2010
432010
Організація бухгалтерського обліку в підприємстві: Курс лекцій
ВА Дерій
Тернопіль: Джура, 2003
402003
Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат.
ВА Дерій
Облік і фінанси. - 2013. - № 4 (62)., 20-23., 2013
302013
Економічні показники витрат підприємства та собівартості продукції в обліку, статистиці.
ВА Дерій, СЮ Попіна
Облік і фінанси. - 2015. - № 2 (68)., 15-21., 2015
282015
Поняття і значення економічного контролю для мінімізації витрат та максимізації доходів підприємств.
В Дерій
Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 2., 48-56., 2011
262011
Проблеми теорії науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу.
В Дерій
Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 6., 3-11, 2014
202014
Облікова політика в Україні: реалії та перспективи
ВА Дерій, НГ Мельник
Бухгалтерський облік і аудит, С. 64 - 65, 2007
192007
Бухгалтерський облік землі в Україні та за кордоном
ВА Дерій
Бухгалтерія в сільському господарстві, 14-15, 2000
172000
Бухгалтерський облік у сільському господарстві: підручник для вузів. - 2-ге вид., перероб. і допов.
ЮЯ Литвин, ПЯ Хомин, ВС Совінський, МС Палюх, ВА Дерій
Тернопіль: Чарівниця, 1995
16*1995
Аудит: курс лекцій
ВА Дерій, АЯ Кізима
Тернопіль: Джура, 2002
152002
Міжнародні стандарти фінансової звітності.
ВА Дерій
Світ бухгалтерського обліку. - 1997. - № 2. - С. 73-74; - № 4. - С. 66-69 …, 1997
14*1997
Облікові та аналітичні компоненти нефінансової звітності та їх роль в економічній системі.
ВА Дерій, МВ Дерій
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2014
132014
Економічна експертиза діяльності підприємств / Economic examination of enterprises
ВА Дерій, ДІ Дема, VA Derii, DI Dema
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. Мукачівський …, 2017
12*2017
Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку.
ВА Дерій
Економічний аналіз: збірник наукових праць кафедри аудиту, ревізії та …, 2015
122015
Облік і аналіз витрат підприємства на інтелектуалізацію , інформатизацію та інформацію.
ВА Дерій
Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2014. - № 3 …, 2014
122014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20