Підписатись
Дерій Василь Антонович / Derii Vasyl Antonovych
Дерій Василь Антонович / Derii Vasyl Antonovych
Доктор економічних наук, професор, Західноукраїнський національний університет.
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна енциклопедія: У трьох томах. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. / Economic Encyclopedia: In three volumes. S. V. Mocherny (responsible editor) and others.
СВ Мочерний, СІ Юрій, ОА Устенко, ЛО Каніщенко, АФ Мельник, ...
К. : Академія, 2000
616*2000
Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. / State financial control: textbook. way. [for students. higher textbook lock].
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
К.: Центр учбової літератури, 2009., - 424 с., 2009
2542009
Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю / Costs and revenues of enterprises in the system of accounting and control
В Дерій, V Derii
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2009
1902009
Термін “витрати” та його трактування для потреб обліку і контролю. / The term "costs" and its interpretation for accounting and control purposes.
ВА Дерій
Галицький економічний вісник. - 2010. - № 1 (26)., 154-161., 2010
832010
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ
ВА Дерій
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2010
652010
Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні.
В Дерій
Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4., 7-11, 2008
602008
Організація бухгалтерського обліку в підприємстві: курс лекцій. / Organization of accounting in the enterprise: course of lectures.
ВА Дерій
Тернопіль: Джура, 2003
492003
Поняття і значення економічного контролю для мінімізації витрат та максимізації доходів підприємств.
В Дерій
Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 2., 48-56., 2011
392011
Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат.
ВА Дерій
Облік і фінанси. - 2013. - № 4 (62)., 20-23., 2013
382013
Derzhavnyi finansovyi kontrol [State financial control]
LV Hutsalenko, VA Derii, MM Kotsupatryi
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian], 2009
332009
Облікові та аналітичні компоненти нефінансової звітності та їх роль в економічній системі.
ВА Дерій, МВ Дерій
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2014
272014
Контроль і ревізія: практикум, навч. посібник
СВ Бардаш, ВА Дерій, НІ Петренко
Житомир: ЖІТІ, 2000
27*2000
Економічні показники витрат підприємства та собівартості продукції в обліку, статистиці.
ВА Дерій, СЮ Попіна
Облік і фінанси. - 2015. - № 2 (68)., 15-21., 2015
262015
Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва
ВА Дерій, ТГ Камінська
Проблеми економіки 3, 258-266, 2015
232015
Економічна експертиза діяльності підприємств / Economic examination of enterprises
ВА Дерій, ДІ Дема, VA Derii, DI Dema
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. Мукачівський …, 2017
21*2017
Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку.
ВА Дерій
Економічний аналіз: збірник наукових праць кафедри аудиту, ревізії та …, 2015
212015
Проблеми теорії науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу.
В Дерій
Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 6., 3-11, 2014
202014
Облікова політика в Україні: реалії та перспективи
ВА Дерій, НГ Мельник
Бухгалтерський облік і аудит, С. 64 - 65, 2007
202007
Бухгалтерський облік землі в Україні та за кордоном
ВА Дерій
Бухгалтерія в сільському господарстві, 14-15, 2000
202000
Облік і контроль за витратами на виробництво біопалива / Accounting and control over the costs of biofuel production
VA Дерій, В. А. / Derii
Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. економ. аналізу Терноп. націон …, 2010
17*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20