Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
Київський національний торговельно-економічний університет, КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
НазваниеПроцитированоГод
Основи стандартизації, метрології та управління якістю: навч. посіб.
ЛС Кириченко, НВ Мережко
К.: КНТЕУ, 2001
682001
Митна справа: підручник
АА Дубініна, СВ Сорокіна, ОІ Зельніченко
К.: Центр учбової літератури, 2010
482010
Основи митної справи в Україні: навч. посіб.
АА Дубініна, СВ Сорокіна
К.: Професіонал, 2004
292004
Товарознавча експертиза ювелірних коштовностей. Теорія та практика. Монографія
ТМ Артюх
282005
Жаростійкі антикорозійні захисні покриття для конструкційних матеріалів
ММ Гивлюд, ВА Свідерський, АБ Федунь
Мат. ІІІ Міжн. конф. львів, 182-184, 1996
231996
Методи визначення фальсифікації товарів. Підручник.
АА Дубініна
Х.: Видавничий дім «Професіонал, 2010
192010
Властивості та структура наповнених кремнійорганічних покриттів: монографія
НВ Мережко
Мережко НВ–К.: Київ. держ. торг.-екон. ун 2000, 257, 2000
192000
Особливості хімічного складу та структури вітчизняних і закордонних карбонатних наповнювачів
ТА Караваєв, ВА Свідерський
НТУ" ХПІ", 2012
162012
Сертифікація товарів і послуг: Підручник
НВ Мережко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002
152002
Использование моллюска в технологии диетических продуктов
О Битютская, В Любчик, Т Овсянникова
Товари і ринки, 111-121, 2012
14*2012
Дисперсність та структура карбонатних наповнювачів для водно-дисперсійних фарб
ВА Свідерський
Вісн. Черкаського держ. технол. ун-ту, 102-108, 2012
122012
Управління якістю
НВ Мережко
К.: КНТЕУ, 2010
122010
Діагностика та експертиза коштовностей
ТМ Артюх
122003
Властивості поверхні карбонатних наповнювачів
ТА Караваєв
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні …, 2012
112012
Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення
АА Дубініна, ЛП Малюк, ГА Селютіна, ТМ Шапорова, ЛВ Кононенко, ...
К.: ВД «Професіонал, 2007
112007
Естетичні властивості покриттів з водно-дисперсійних фарб
Т Караваєв, В Свідерський
Товари і ринки, 181-190, 2012
102012
Програмне забезпечення технології портландцементу
ВА Свідерський, ЛП Черняк, НО Дорогань, АС Сорока
Строительные материалы и изделия, 16-17, 2014
92014
Визначення критичної об’ємної концентрації наповнювача у водно-дисперсійних фарбах
ТА Караваєв, ВА Свідерський
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Технічні …, 2013
92013
Методологічні засади ідентифікації споживчих товарів
Т Коломієць, Н Мережко, В Осієвська
Товари і ринки, 48-53, 2012
92012
Методи визначення фальсифікації товарів
АА Дубініна, ІФ Овчіннікова, СО Дубініна, ТМ Летута, МО Науменко
К.: Професіонал 272, 2010
92010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20