Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
Київський національний торговельно-економічний університет, КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Основи стандартизації, метрології та управління якістю
ЛС Кириченко, НВ Мережко
К.: КНТЕУ, 2001
692001
Митна справа: підручник
АА Дубініна, СВ Сорокіна, ОІ Зельніченко
К.: Центр учбової літератури, 2010
502010
Основи митної справи в Україні: навч. посіб.
АА Дубініна, СВ Сорокіна
К.: Професіонал, 2004
322004
Товарознавча експертиза ювелірних коштовностей
ТМ Артюх
Теорія та практика: Монографія.-К. нац. торг.-екон. Ун-т, 2005
262005
Жаростійкі антикорозійні захисні покриття для конструкційних матеріалів
ММ Гивлюд, ВА Свідерський, АБ Федунь
Мат. ІІІ Міжн. конф. львів, 182-184, 1996
231996
Методи визначення фальсифікації товарів. Підручник.
АА Дубініна
Х.: Видавничий дім «Професіонал, 2010
212010
Властивості та структура наповнених кремнійорганічних покриттів: монографія
НВ Мережко
Мережко НВ–К.: Київ. держ. торг.-екон. ун 2000, 257, 2000
212000
Особливості хімічного складу та структури вітчизняних і закордонних карбонатних наповнювачів
ТА Караваєв, ВА Свідерський
НТУ" ХПІ", 2012
162012
Сертифікація товарів і послуг: Підручник
НВ Мережко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002
152002
Дисперсність та структура карбонатних наповнювачів для водно-дисперсійних фарб
ВА Свідерський
Вісн. Черкаського держ. технол. ун-ту, 102-108, 2012
142012
Использование моллюска в технологии диетических продуктов
О Битютская, В Любчик, Т Овсянникова
Товари і ринки, 111-121, 2012
14*2012
Управління якістю
НВ Мережко
К.: КНТЕУ, 2010
132010
Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення
АА Дубініна, ЛП Малюк, ГА Селютіна, ТМ Шапорова, ЛВ Кононенко, ...
К.: ВД «Професіонал, 2007
132007
Властивості поверхні карбонатних наповнювачів
ТА Караваєв
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні …, 2012
112012
Програмне забезпечення технології портландцементу
ВА Свідерський, ЛП Черняк, НО Дорогань, АС Сорока
Строительные материалы и изделия, 16-17, 2014
102014
Методологічні засади ідентифікації споживчих товарів
Т Коломієць, Н Мережко, В Осієвська
Товари і ринки, 48-53, 2012
102012
Естетичні властивості покриттів з водно-дисперсійних фарб
Т Караваєв, В Свідерський
Товари і ринки, 181-190, 2012
102012
Програмне забезпечення технології низькотемпературних в'яжучих матеріалів
ВА Свідерський, ЛП Черняк, ОВ Сангінова, НО Дорогань, МЮ Цибенко
Строительные материалы и изделия, 22-24, 2017
92017
Визначення критичної об’ємної концентрації наповнювача у водно-дисперсійних фарбах
ТА Караваєв, ВА Свідерський
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Технічні …, 2013
92013
Фізико-хімічні властивості поверхні каолінів і каолінітвмісних глин та їх водних дисперсій
ВА Свідерський
К.: Знання, 2012
92012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20