Ігор Олегович Комарніцький
Ігор Олегович Комарніцький
Київський національний університет культури і мистецтв
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Кулінарний туризм в Україні: стан і перспективи регіонального розвитку в контексті Євро–2012
ІО Комарніцький
Географія та туризм, 101-106, 2011
72011
Визначення важелів управління інноваційним потенціалом соціо-економічної системи регіону
ІО Комарніцький
Інтелект XXI, 72-82, 2015
22015
Соціокультурні виміри гостинного сервісу
ІО Комарніцький
автореф. дис.… канд. культурології: 26.00. 01/Комарніцький Ігор Олегович …, 0
2
Теоретичні передумови реалізації стратегії розвитку промислових підприємств-базису соціо-економічної системи
ІО Комарніцький
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 135-139, 2015
12015
Гостинність як культурне явище: історіографічний огляд
ІО Комарніцький
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 219-223, 2012
12012
Сакральний вимір гостинності
ІО Комарніцький
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 231-235, 2012
12012
ГОСТИННИЙ СЕРВІС У ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ
ІО Комарніцький
Питання культурології: зб. наук. пр.–Київ: Вид. центр КНУКіМ, 100-108, 2011
12011
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГОСТИННОСТІ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ЄВРО-2012
ІО Комарніцький
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 93-97, 2011
12011
Оцінка альтернатив проведення конкурсу Євробачення-2017 в містах України
ІО Комарніцький
Агросвіт, 50-59, 2016
2016
THEORETICAL BACKGROUND OF IMPLEMENTING THE INDUSTRIAL ENTERPRISES DEVELOPMENT STRATEGY-BASELINE OF SOCIOECONOMIC SYSTEM
ІО Комарніцький
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 135-139, 2015
2015
Оцінка перспектив готельного бізнесу в умовах кризи
ІО Комарніцький
Ефективна економіка, 2015
2015
Іноваційний вектор узгодження й оптимізації соціально-економічних інтересів суспільства щодо потенціалу промислово розвинених регіонів
ІО Комарніцький
ІФНТУНГ, 2015
2015
Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Колективна монографія
ВМ Анісімов, ВА Чеботарьов, ОВ Кендюхов, КЮ Ягельська, ДВ Солоха, ...
К.: Вид-во" Центр навчальної літератури", 2015
2015
Гостинність як чинник формування вітчизняного соціокультурного середовища в умовах глобалізованого розвитку економічної системи
ІО Комарніцький
Питання культурології, 79-87, 2014
2014
Гостинний сервіс в Україні: гендерний аспект
ІО Комарніцький
Видавництво СумДУ, 2011
2011
Оцінка якості послуг фудкортів у торгівельних центрах
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб …, 0
Дослідження теоретичних засад сталого функціонування соціально-економічних систем
Реінжиніринг бізнес-процесів готельних підприємств у сучасних умовах
Кулінарні традиції та національні кухні як культурні явища нематеріальної спадщини
Основні тенденції розвитку інноваційної діяльності конкурентних підприємств
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20