Наталія Іванівна Болтянська /Nataliia Boltianska (ORCID 0000-0002-7887-4715)
Наталія Іванівна Болтянська /Nataliia Boltianska (ORCID 0000-0002-7887-4715)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізація технологічних процесів у тваринництві: навч. посібник
ОГ Скляр, НІ Болтянська
Мелітополь: Колор Принт, 2012
592012
Основи проектування тваринницьких підприємств: підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти
ОГ Скляр, АГ Скляр, НІ Болтянська, НИ Болтянская
Видавничий дім «Кондор», 2018
492018
Ways to Improve Structures Gear Pelleting Presses
N Boltyanska
TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation …, 2018
432018
Анализ основных направлений ресурсосбережения в животноводстве
НІ Болтянська
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 1 (Vol.18 …, 2016
402016
Показники оцінки ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в тваринництві
НІ Болтянська
Вісник Сумського НАУ СЕРІЯ «Механізація та автоматизація виробничих процесів …, 2016
402016
Сучасний стан машинно-тракторного парку підприємтсв агропромислового комплексу
НІ Болтянська
ТДАТУ, 2008, 2008
402008
Умови забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
342016
Організаційно-економічні заходи ресурсозбереження в молочному скотарстві
НІ Болтянська, НИ Болтянская, АС Комар, АС Комар
Мелітополь: ФОП Однорог ТВ, 2019
322019
Забезпечення якості продукції у галузі сільськогосподарського машинобудування
НІ Болтянська
Техніка та енергетика/Machinery & Energetics, 2014
312014
Зменшення витрат енергетичних ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
302015
Аналіз шляхів підвищення ефективності використання машино-тракторного парку
ОВ Болтянський, НІ Болтянська
Праці ТДАТУ 4 (Вип. 14), 204-209, 2014
292014
Зміни техніко-експлуатаційних показників МЕЗ під впливом на них надійності
НІ Болтянська
Вісник Харківського націоналбного технічного університету сільського …, 2009
282009
Пути развития отрасли свиноводства и повышение конкурентоспособности ее продукции
НІ Болтянская
272012
Аналіз основних тенденції розвитку світової та вітчизняної сільськогосподарської техніки для рослинництва
ОВ Болтянський, ОВ Болтянский, НІ Болтянська, НИ Болтянская
272011
The development of the pig industry and the competitiveness of its products
B N. I.
MOTROL: Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 14 (No3b), 164-175, 2012
252012
Щодо оцінки потенційної можливості застосування ресурсозберігаючих технологій на підприємствах молочного скотарства
НІ Болтянська
ТЕЗИ VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Передові технології …, 2016
242016
Щодо оцінки потенційної можливості застосування ресурсозберігаючих технологій на підприємствах молочного скотарства
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
242016
Analysis of major errors in the design of pumping stations and manure storage on pig farms
BN Болтянська, НІ
TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 2 (Vol.16), 49-54, 2016
24*2016
Система чинників ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві на підприємстві
НІ Болтянська
232016
Забезпечення високоефективного функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва шляхом підвищення рівня надійності техніки
НІ Болтянська
Науковий вісник національного університету біоресурсів та …, 2018
22*2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20