Олена Мозирська
Олена Мозирська
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Verified email at nmu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стан здоров’я дитячого населення—майбутнє країни
ЮГ Антипкін, ОП Волосовец, ВГ Майданник, ВС Березенко, ...
Здоровье ребенка 1, 1-11, 2018
172018
Status of child population health—the future of the country (part 1)
A YuG, OP Volosovets, VG Maydannik
Zdorov'e rebenka. 2018; 13 (1): 1-11. doi: 10.22141/2224-0551.13. 1.2018 12705, 2018
62018
Теоретическое обоснование превентивной роли кишечной микробиоты в генезе аллергических заболеваний у детей
ОП Волосовець, СП Кривопустов, МТ Макуха, ОВ Павлик, ОВ Ємець, ...
Дитячий лікар, 2013
42013
Значення однонуклеотидних поліморфізмів в генах mTOR (rs11121704) та ATG5 (rs510432) в розвитку алергічних захворювань у дітей
OP Volosovets, VY Dosenko, SP Kryvopustov, OV Pavlyk, OV Yeemets, ...
Здоров'я дитини-Zdorovʹe rebenka, 5-11, 2015
32015
Functional Significance of Single-Nucleotide Polymorphism (rs11204981) in Filaggrin (flg) Gene for the Treatment of Bronchial Asthma in Children with Atopic Dermatitis. Zdorov…
OP Volosovets, D VYe, SP Kryvopustov, OV Pavlyk, OV Yemets, DO Stroi
doi 10 (22240551.1), 60.2015, 0
3
Functional Significance of Single-Nucleotide Polymorphism (rs11204981) in Filaggrin (flg) Gene for the Treatment of Bronchial Asthma in Children with Atopic Dermatitis. Zdorov…
OP Volosovets, D VYe, SP Kryvopustov, OV Pavlyk, OV Yemets, DO Stroi
doi 10 (22240551.1), 60.2015, 0
3
Постчорнобильські тренди у поширеності хвороб та захворюваності дитячого населення України
ОП Волосовець, СП Кривопустов, ОВ Мозирська, ОО Скварська, ...
Мир медицины и биологии, 2018
22018
POST-CHORNOBYL TRENDS IN THE B PREVALENCE OF DISEASES AND INCIDENCE OF THE CHILDREN'S POPULATION IN UKRAINE
OP Volosovets, SP Kryvopustov, O Mozyrskaya, OO Skvarskaya, ...
World of Medicine and Biology, 15-24, 2018
22018
Single-nucleotide polymorphism (rs11204981) in filaggrin gene and its functional significance for asthma among children with eczema
O Pavlyk, O Iemets, D Stroy, O Volosovets, S Kryvopustov, V Dosenko
ІСТОРІЯ НАУК, 3, 2016
22016
Дистанційне навчання як інформаційно-комунікативна технологія додипломної підготовки лікарів з педіатрії в умовах сучасних викликів.
ОП Волосовець, ОВ Виговська, СП Кривопустов, АЯ Кузьменко, ...
Медична освіта., 2020
12020
Роль мікробіому шкіри в розвитку атопічного дерматиту у дітей
ОП Волосовець, СП Кривопустов, ОВ Мозирська
2021
ВОРКШОП ЯК СУЧАСНА ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ДИТЯЧИХ ТА СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ WORKSHOP AS A MODERN INNOVATIVE TRAINING TECHNOLOGY PEDIATRIC AND FAMILY DOCTORS
ОП Волосовець, ОВ Виговська, ВВ Уліщенко, ГВ Бекетова, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 109, 2021
2021
Бронхіальна астма у дітей України: медико-екологічні паралелі захворюваності та поширеності
ОП Волосовець, ЮК Больбот, СП Кривопустов, ОВ Мозирська, ...
Медичні перспективи., 2020
2020
Атопічний дерматит у дітей: клінічні фенотипи, персистенція й коморбідність
ОП Волосовець, СП Кривопустов, ОВ Мозирська
Здоров’я дитини Child’s Health, 265, 2019
2019
Взаємозв’язок гіпертрофії глоткового мигдалика з алергічними захворювання у дітей
ЮВ Шевчук, ОВ Мозирська
2019
Interactions between 17q21 genotype and HRV wheezing illnesses as risk factor for asthma: study design
ОП Волосовець, СП Кривопустов, ОВ Мозирська, ОВ Ємець, ...
2019
Білок профілін як клінічно значимий паналерген у розвитку синдрому пилкової та харчової алергії
ОП Волосовець, СП Кривопустов, ОВ Мозирська, МВ Кривопустова
ФЛП Заславский Александр Юрьевич, 2019
2019
Досвід організації та проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту OSCE-1: педіатричні аспекти.
Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференціїІнновації у…, 2019
2019
Педіатрична освіта України у XXI сторіччі: сучасні виклики та проблеми майбутнього
Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України. – 16-17…, 2019
2019
Педіатрична освіта України у XXI сторіччі: сучасні виклики та проблеми майбутнього
Медична освіта 3 (84), 63-70, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20