Віталіна Коненко
Віталіна Коненко
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Организационно-технологические, архитектурно-конструктивные и финансово-экономические предпосылки формирования продукции капитального строительства
ВИ Торкатюк, АИ Колосов, ВН Бабаев, ЛН Шутенко, ГВ Стадник, ...
Харківська національна академія міського господарства, 2012
42012
Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності підприємства: монографія.
ВІ Торкатюк, ГВ Стадник, АЛ Шутенко, ІІ Килимник, ОВ Харитонов, ...
Харківська національна академія міського господарства, 2011
42011
Диагностика влияния концентрации ресурсов на развитие организационной структуры систем управления стратегией развития предприятий строительной отрасли
ВИ Торкатюк, АЛ Шутенко, ВВ Коненко, НС Виноградская, ЮЮ Усенко, ...
Коммунальное хозяйство городов, 106-121, 2009
22009
Анализ развития физической культуры и спорта в Харьковской области программно целевым способом
ТГ Молодченко, ЕА Гайдаренко
ББК 74.58+ 66.75 М34, 37, 2014
12014
Конспект лекцій з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»).
ВІ Торкатюк, АЛ Шутенко, ВВ Коненко
12012
Исследование платежного кризиса как основной проблемы функционирования и развития систем газоснабжения и газораспределения в жилищно-коммунальном хозяйстве города
ЛН Шутенко, ВИ Торкатюк, НП Пан, ВВ Коненко, ТВ Митина
Коммунальное хозяйство городов, 31-39, 2009
12009
Визначення перспективних напрямів розвитку клієнто-орієнтованих підприємств
ВВ Коненко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2021
2021
Аналіз проблем функціонування малого підприємництва Харківського регіону
ВВ Коненко, МС Гавриленко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2021
2021
Визначення факторів розвитку підприємництва Харківського регіону
ВВ Коненко, ЄІ Комісова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2021
2021
ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ
ВВ Коненко
The 10th International scientific and practical conference “Eurasian …, 2020
2020
Коненко В. В. Розробка алгоритму проведення реінжинірингу бізнес-процесів
КВ В.
Ефективна економіка, 2019
2019
Проектний аналіз: конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051–Економіка).
МП Пан, ВВ Коненко
2019
Інформаційне забезпечення процесу підготовки та прийняття організаційно-управлінських рішень
КВ В.
Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку …, 2018
2018
Информационное обеспечение процесса управления затратами предприятий ЖКХ
ВВ Коненко
Соціально-гуманітарний вісник, 103-108, 2018
2018
Формування механізму стимулювання ресурсозбереження в житлово-комунальному комплексі України
ВВ Коненко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
2018
Разработка методики оценки потенциала саморазвития муниципального жилищно-коммунального комплекса
ВВ Коненко
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ІНТЕРНАУКА»., 67, 2018
2018
Стратегія формування конкурентних переваг підприємства
КАО Коненко В.В.
Сучасний рух науки: тези доп. III міжнародної науково-практичної інтернет …, 2018
2018
Информационное обеспечение процесса управления затратами предприятий ЖКХ
КВ В.
Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук.пр., 103-108., 2018
2018
Розробка концепції організації ефективного управління витратами житлово-комунальних підприємств України
ВВ Коненко
Університетські наукові записки. - Часопис Хмельницького університету …, 2018
2018
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
КВ В.
учасний рух науки: тези доп. III міжнародної науково-практичної інтернет …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20