Олег Пітак
Олег Пітак
НТУ "ХПІ", ННІ механічної інженерії і транспорту, кафедра охорони праці та навколишнього середовища
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Разработка составов декоративных покрытий для лицевых керамических изделий
ЮВ Харыбина, ОЯ Питак, ИВ Питак
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 56-59, 2013
102013
Проектні рішення у розробці апаратів біологічної очистки газоподібних викидів
ЛВ Кричковська, ЛА Васьковець, ІВ Гуренко, ОВ Шестопалов, ...
НТУ" ХПІ", 2014
72014
Безобжиговые муллитокорундовые огнеупоры на фосфатных связках
ЮВ Харыбина, ЯН Питак, ОЯ Питак
НТУ" ХПИ", 2014
72014
Система ZnO–Al2O3–SiO2 как основа для получения стеклокристаллических фильтров
МИ Рыщенко, ЛП Щукина, ЛА Михеенко, ЯН Питак, ОЯ Питак
Журн. Керамика: наука и жизнь, 33-37, 1988
61988
О строении системы CaO-MgO-FeO-SiO2 и ее значении в технологии огнеупоров
ЯН Питак, ОЯ Питак, ИА Остапенко
Огнеупоры и техническая керамика, 16-22, 2008
42008
Theoretical Background of Alkaline-Free Tin Content Coatings on Ceramics in the System RO-SnO2-Al2O3-SiO2
G Lisachuk, O Fedorenko, O Pitak, L Bilostotska, Y Trusova, L Pavlova, ...
Chemistry & Chemical technology, 351-354, 2013
32013
Theoretical Background of Alkaline-Free Tin Content Coatings on Ceramics in the System RO-SnO2-Al2O3-SiO2
G Lisachuk, O Fedorenko, O Pitak, L Bilostotska, Y Trusova, L Pavlova, ...
Chemistry & Chemical technology, 351-354, 2013
32013
Дослідження впливу ортофосфорної кислоти на властивості безвипальних мулітокорундових вогнетривів
ЮВ Харибіна, ЯМ Пітак, ОЯ Пітак
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015
22015
Управление инвестиционно-строительным проектированием в жилищной сфере
ВГ Камбург, ИВ Питак, ВФ Моисеев, ОЯ Питак
Региональная архитектура и строительство, 181-187, 2012
22012
Особливості використання органо-мінеральної сировини Донецької області в технології фасадної кераміки
ЛП Щукіна, ГВ Лісачук, ВВ Цовма, ОЯ Пітак, ДА Філатов
Украинский государственный химико-технологический университет, 2012
22012
Триангуляція систем Fe2O3-Al2O3-CоO та Fe2O3-Al2O3-NiO урахуванням зміни магнітного стану фаз
ГВ Лісачук, ОО Романова, ОЯ Пітак, ЮД Трусова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (5), 7-10, 2009
22009
О геометро-топологической характеристике фаз системы CaO–MgO–FeO–SiO₂
ИА Остапенко, ЯН Питак, ОЯ Питак, АС Рыщенко
НТУ" ХПИ", 2008
22008
Об использовании отходов производства катализаторов для окрашивания глазури
ОЯ Питак, СВ Курочка, НА Гринева
Сучасные проблемы xiмii: материалы V Всеукр. конф. студентов и аспирантов …, 2004
22004
Исследование физико-химических закономерностей процесса взаимодействия оксида кальция с водой
ВП Шапорев, ИВ Питак, МИ Васильев, ОЯ Питак
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-15, 2015
12015
Кольорова архітектурно-художня і фасадна кераміка на основі червоновипалювальних глин
ЛП Щукіна, ЄВ Колесник, ВВ Цовма, ЯО Галушка, ОЯ Пітак
Государственное предприятие" Инженерный центр" Сушка", 2012
12012
Изучение фазового состава композиции периклазовый огнеупор-металлургический шлак в системе MgO-CaO-FeO-SiO2
ЯН Питак, ГВ Лисачук, ОЯ Питак, ВВ Цовма, ИА Остапенко, ...
Огнеупоры и техническая керамика, 37-39, 2009
12009
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи" Контрольні запитання з лекційного матеріалу для виміру якості навчання" з курсу" Основи охорони праці"
ВВ Березуцький, ГЮ Бахарєва, ІМ Любченко, ОЯ Пітак
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи" Тестові питання з лекційного матеріалу для виміру якості навчання"
ОМ Древаль, ОГ Янчик, ГЮ Бахарєва, ГМ Панчева, ОЯ Пітак
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Екологія у виробництві тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
ВП Шапорев, ГМ Шабанова, АМ Корогодська, ОЯ Пітак, ІВ Пітак, ...
Технологічний Центр, 2018
2018
Дослідження шлаків, отриманих при рафінуванні сталі та дистен-силіманітового концентрату
ОП Мельохіна, ТС Бондаренко, ЛА Васьковець, ОЯ Пітак
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20