Надія Бреславець
Надія Бреславець
Інститут іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування компетентності життєвого проектування у студентської молоді в умовах вищого навчального закладу
НО Бреславець
НО Бреславець.–Луганськ, 2010.–20 с, 2010
72010
Нейролінгвістичне програмування в контексті інтерактивного навчання
НО Бреславець
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки …, 2017
12017
Застосування технології критичного мислення при вивченні іноземної мови у вищій школі
НО Бреславець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Активні й інтерактивні методи інноваційного навчання іноземної мови у вищій школі
НО Бреславець
Іноземна філологія, 288-292, 2013
12013
Основні фактори формування компетентності життєвого проектування у студентів ВНЗ
НО Бреславець
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 3-10, 2011
12011
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЗАСВОЄННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ПОКАЗНИК СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
НО Бреславець
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
Профорієнтаційний іншомовний зміст вишівської освіти: традиції, інновації, перспективи
НО Бреславець, ІА Блинова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2020
2020
Методичні дії в здійсненні процесу навчання іноземних мов з акцентом на самостійну роботу студентів
НО Бреславець
“НАУКОВІ ЗАПИСКИ” започатковано у 1939 році в КДПІ імені ОМ Горького, 44, 2019
2019
Підвищення ефективності інноваційного менеджменту, поліпшення якості освіти-основні напрямки реформування сучасної вищої освіти
НО Бреславець
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
МЕТОДИКО-СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ
НО Бреславець
Наукові записки, 29-37, 2017
2017
Технология критического мышления, креативность – инновационный компонент синергетического похода в иноязычном образовании.
НА Бреславец
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та …, 2014
2014
Формування міжкультурної компетенції в процесі вивчення іноземних мов студентами ВНЗ
НО Бреславець
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 15-19, 2014
2014
Формування екологічної компетентності у студентської молоді–запорука безпеки і процвітання держави
НО Бреславець
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 13-19, 2011
2011
Безгодова НС-старший викладач кафедри української філології та загального мовознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ) Бєлих ОС …
НО Бреславець, СС Волчанська, ГГ Вороніна, ТГ Гуковська, ...
Гусленко ІЮ Естетичне виховання студентів гуманітарних спеціальностей в загальному процесі гуманізації та гуманітаризації освіти
ЄО Барилко, СМ Барилко, НО Бреславець, ІГ Будаєва, ГВ Григоренко
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ–ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ВНЗ
НО Бреславець
Контактна інформація організаційного комітету конференції, 77, 0
Барилко ЄО, Барилко СМ
НО Бреславець, ІГ Будаєва, ГВ Григоренко, ІЮ Гусленко, ...
Бобилева ЯВ–викладач Слов ‘янського державного педагогічного університету (м. Слов ‘янськ) Бондаревич ІМ-доцент кафедри філософії Запорізького національного технічного …
НО Бреславець, ДВ Ведмеденко, ТЮ Виноградова, ЮВ Драгнєв, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18