Follow
Завальнюк Володимир, Завальнюк Владимир, V Zavalniuk
Завальнюк Володимир, Завальнюк Владимир, V Zavalniuk
Verified email at onua.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Антропологічне осягнення правової реальності: юриспруденція на перетині епох: монографія
ВВ Завальнюк
О.: Юрид. л-ра, 2012
242012
Герменевтика права: розвиток юриспруденції: навч. посіб.
ВВ Дудченко, МР Аракелян, ВВ Завальнюк
О.: Фенікс, 2014
222014
Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аспекти
ВВ Завальнюк
Lex portus, 39-49, 2017
212017
Принцип історизму в право-і державознавстві
В Завальнюк
право України, 21-23, 1998
171998
Соматичні права людини з позицій юридичної антропології
ВВ Завальнюк
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 10, 20-27, 2011
162011
Роль юридичної антропології у сучасному правовому розвитку
ВВ Завальнюк
Актуальні проблеми держави і права, 309-312, 2009
142009
Методика проектування підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства
ВВ Завальнюк
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
122016
Розробка методики проектування маркетингової підсистеми в системі стратегічного управління інноваціями
ВВ Завальнюк
Причорноморські економічні студії, 112-116, 2016
112016
Фактори і принципи формування інноваційного потенціалу підприємств машинобудування
ВВ Завальнюк
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 9 (10), 2015
112015
Правовий менталітет як підґрунтя антропологізації права
ВВ Завальнюк
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 14, 19-25, 2014
82014
Правові традиції та антропоцентричне розуміння правової реальності
В Завальнюк
Юридичний вісник, 12-19, 2014
82014
Юридична антропологія влади
В Завальнюк
Юридичний вісник, 5-9, 2013
82013
Принципи антропологічної парадигми права
ВВ Завальнюк
Актуальні проблеми держави і права, 473-477, 2012
82012
Офіційне та неофіційне право
ВВ Завальнюк
Актуальні проблеми політики, 12-21, 2014
72014
Антропологізація права як тенденція розвитку юриспруденції сучасної України
ВВ Завальнюк
Одеса, 2019
62019
Принципи управління інноваційною діяльністю
ВВ Завальнюк
ВІСНИК, 1182, 2013
62013
Філософсько-антропологічні основи дослідження конфліктності світу в епоху глобалізації
BВ Завальнюк
Актуальні проблеми держави і права, 7-13, 2011
62011
Мифологический контент в позитивном праве: антропологический аспект
В Завальнюк
Legea şi Viaţa 266 (2/2), 103-106, 2014
52014
Юридична антропологія та типологія сучасного праворозуміння
В Завальнюк
Юридичний вісник, 6-10, 2014
52014
Особливості впровадження інноваційних технологій в систему управління підприємствами ресторанного господарства
ІВ Левицька, ВВ Завальнюк
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 199-205, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20