Завальнюк Володимир, Завальнюк Владимир, V Zavalniuk
Завальнюк Володимир, Завальнюк Владимир, V Zavalniuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антропологічне осягнення правової реальності: юриспруденція на перетині епох: монографія
ВВ Завальнюк
О.: Юрид. л-ра, 2012
212012
Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аналіз
ВВ Завальнюк, ВВ Завальнюк
ФОП Грінь ДС, 2017
172017
Герменевтика права: розвиток юриспруденції:[навч. посіб.]
ВВ Дудченко, МР Аракелян, ВВ Завальнюк
О.: Фенікс, 2014
142014
Принцип історизму в право-і державознавстві
В Завальнюк
право України, 21-23, 1998
141998
Методика проектування підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства
ВВ Завальнюк
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
102016
Роль юридичної антропології у сучасному правовому розвитку
ВВ Завальнюк
Ак-туальні проблеми держави і права.–2009.–Вип 47, 309-312, 2009
92009
Фактори і принципи формування інноваційного потенціалу підприємств машинобудування
ВВ Завальнюк
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 9 (10), 2015
82015
Юридична антропологія влади
В Завальнюк
Юридичний вісник, 5-9, 2013
82013
Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції
ЮМ Оборотов, ВВ Завальнюк, ВВ Дудченко, НМ Крестовська, ...
Фенікс, 2012
82012
Мифологический контент в позитивном праве: антропологический аспект
V Zavaliniuc
Legea şi Viaţa 266 (2/2), 103-106, 2014
72014
Соматичні права людини з позицій юридичної антропології
ВВ Завальнюк, ВВ Завальнюк
72011
Правовий менталітет як підгрунтя антропологізації права
ВВ Завальнюк, ВВ Завальнюк
Одеса: Юрид. л-ра, 2014
62014
Філософсько-антропологічні основи дослідження конфліктності світу в епоху глобалізації
ВВ Завальнюк
Актуальні проблеми держави і права, 7-13, 2011
62011
Розробка методики проектування маркетингової підсистеми в системі стратегічного управління інноваціями
ВВ Завальнюк
Причорноморські економічні студії, 112-116, 2016
52016
Юридична антропологія та типологія сучасного праворозуміння
В Завальнюк
Юридичний вісник, 6-10, 2014
52014
Міжнародно-правовий вимір правового буття людини
В Завальнюк
Юридичний вісник, 17-24, 2013
52013
Міжнародні стандарти прав людини в їх антропологічному вимірі [Електронний ресурс]
ВВ Завальнюк
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/ms/2009_5/ms‑5 …, 2009
52009
Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку інноваційних процесів машинобудівного комплексу України
ВВ Завальнюк
Науковий вісник Херсонського державного університету, 104-108, 2014
42014
Правові традиції та антропоцентричне розуміння правової реальності
В Завальнюк
Юридичний вісник, 12-19, 2014
42014
Особливості впровадження інноваційних технологій в систему управління підприємствами ресторанного господарства
ІВ Левицька, ВВ Завальнюк
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 199-205, 2013
42013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20