Леся Горбняк / Lesya Gorbnyak / Horbnyak
Леся Горбняк / Lesya Gorbnyak / Horbnyak
НПП "Подільські Товтри"
Verified email at kpnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Поширення Pulsatilla grandis Wend.(Ranunculaceae) в Україні
ЛТ Горбняк
Укр. ботан. журн.–2012.–69 (3).–С, 371-379, 2012
62012
Pulsatilla grandis Wender (Ranunculaceae) в умовах Національного природного парку" Подільські Товтри"
ЛТ Горбняк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
12012
Трансформація рослинного покриву та зміна екологічних умов під впливом насаджень Pinus sylvestris (Pinaceae) в Національному природному парку Подільські Товтри
ІО Одукалець, ІА Коротка, НА Пашкевич, ЛГ Любінська, ЛТ Горбняк
Український ботанічний журнал, 59-69, 2018
2018
Повідомлення про території, перспективні для заповідання
ПАО Любінська Л.Г., Горбняк Л.Т., Кучинська О.П.
Подільські читання: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 76-78, 2017
2017
Horaivka
HLT Lubinska L.H.
Important Plant Areas of Ukraine, 106-107, 2017
2017
АНАЛІЗ ШТУЧНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ЗА УЧАСТІ ВИДІВ РОДУ PINUS L. НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ
ІО Одукалець, ЛТ Горбняк
Редакційна колегія, 114, 2017
2017
Найпівденніший локалітет Pulsatilla grandis (Ranunculaceae) в Україні
ЛТ Горбняк, ЛГ Любінська, ОМ Попова, ММ Артюх
Український ботанічний журнал, 203-205, 2014
2014
Особенности географического распространения Pulsatilla grandis Wender.(Ranunculaceae) в Европе
ЛТ Горбняк
ИЗВ Е СТИ Я, 23, 2014
2014
Особливості охорони і збереження Pulsatilla grandis Wender.(Ranunculaceae) в Україні
ЛТ Горбняк
Чорноморський ботанічний журнал, 442-450, 2013
2013
ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ PULSATILLA MILL. В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛТ Горбняк
ББК 20 В 53, 6, 2012
2012
ВПЛИВ НАСАДЖЕНЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS) НА РІДКІСНІ ВИДИ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ
ЛГ Любінська, ЛТ Горбняк, ОП Кучинська, ІО Одукалець, ММ Рябий
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЛОРИСТИЧНИХ І ФАУНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 25, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11