Follow
Леся Горбняк / Lesya Gorbnyak / Horbnyak
Леся Горбняк / Lesya Gorbnyak / Horbnyak
НПП "Подільські Товтри"
Verified email at kpnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Поширення Pulsatilla grandis Wend.(Ranunculaceae) в Україні
ЛТ Горбняк
Український ботанічний журнал, 2012
72012
Трансформація рослинного покриву та зміна екологічних умов під впливом насаджень Pinus sylvestris (Pinaceae) в Національному природному парку Подільські Товтри
ІО Одукалець, ІА Коротка, НА Пашкевич, ЛГ Любінська, ЛТ Горбняк
Український ботанічний журнал, 59-69, 2018
2018
Повідомлення про території, перспективні для заповідання
ПАО Любінська Л.Г., Горбняк Л.Т., Кучинська О.П.
Подільські читання: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 76-78, 2017
2017
Horaivka
HLT Lubinska L.H.
Important Plant Areas of Ukraine, 106-107, 2017
2017
АНАЛІЗ ШТУЧНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ЗА УЧАСТІ ВИДІВ РОДУ PINUS L. НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ
ІО Одукалець, ЛТ Горбняк
Редакційна колегія, 114, 2017
2017
Найпівденніший локалітет Pulsatilla grandis (Ranunculaceae) в Україні
ЛТ Горбняк, ЛГ Любінська, ОМ Попова, ММ Артюх
Український ботанічний журнал, 2014
2014
Особенности географического распространения Pulsatilla grandis Wender.(Ranunculaceae) в Европе
ЛТ Горбняк
2014
Особливості охорони і збереження Pulsatilla grandis Wender.(Ranunculaceae) в Україні
ЛТ Горбняк
Чорноморський ботанічний журнал, 442-450, 2013
2013
Pulsatilla grandis Wender (Ranunculaceae) в умовах Національного природного парку" Подільські Товтри"
ЛТ Горбняк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
2012
ВПЛИВ НАСАДЖЕНЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS) НА РІДКІСНІ ВИДИ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ
ЛГ Любінська, ЛТ Горбняк, ОП Кучинська, ІО Одукалець, ММ Рябий
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЛОРИСТИЧНИХ І ФАУНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 25, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10