Найдиш Андрій Володимирович
Найдиш Андрій Володимирович
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи прикладної дискретної геометрії
ВМ Найдиш, ВМ Верещага, АВ Найдиш, ВМ Малкіна
" ЛЮКС", 2007
552007
Геометрическое моделирование физико-механических свойств асфальтобетона
АИ Бумага, АВ Найдыш, ЕА Гавриленко
Вестник Херсонского национального технического университета, 2014
222014
Дослідження структурних особливостей методів геометричного моделювання та тенденцій розвитку прикладної геометрії
ВО Плоский
Прикладна геометрія, інженерна графіка/КНУБА.–К., 2007.–238 с, 2007
202007
Технологія моделювання поверхонь складних технічних виробів за заданими умовами
ЮВ Холодняк, ЄА Гавриленко, ОВ Івженко, АВ Найдиш
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 19 (2), 257-263, 2019
132019
Вариативное дискретное геометрическое моделирование одномерных обводов на основе пространственных угловых параметров
ЕА Гавриленко, АВ Найдыш
Технические науки-от теории к практике, 8-13, 2013
132013
Development of the method for the formation of one-dimensional contours by the assigned interpolation accuracy
Y Havrylenko, Y Kholodniak, O Vershkov, А Naydysh
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 76-82, 2018
122018
Введение в математический аппарат БН-исчисления
АИ Бумага, ЕВ Конопацкий, АА Крысько, ОА Чернышева
Проблемы качества графической подготовки студентов в техническом вузе …, 2017
102017
Теоретические основы геометрического моделирования физико-механических свойств асфальтобетонов методами БН-исчисления
АВ Найдыш, ЕВ Конопацкий, АИ Бумага
Математика. Геометрія. Інформатика: Наук. вісник Мелітопольського держ …, 2014
82014
Науково-методологічні основи варіативного дискретного геометричного моделювання
АВ Найдиш, ІГ Балюба, ВМ Верещага, ДВ Спірінцев
Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр., 114-123, 2018
72018
Використання кутових параметрів при згущенні дискретно представлених кривих
ВМ Найдиш, АВ Найдиш, ВО Лебедєв
Матеріали міжнародної наук.-практ. конф.“Сучасні проблеми геометричного …, 2003
72003
Алгоритм формування моделей багатофакторних процесів композиційного методу
ЄО Адоньєв, ВМ Верещага, АВ Найдиш
62017
Дискретне диференціювання
ВМ Найдиш, ВМ Верещага, АВ Найдиш
" ЛЮКС", 2007
62007
Геометричні аспекти дискретної інтерполяції
ВМ Найдиш, АВ Найдиш
Праці Тавр. держ. агротехн. академії, 3-8, 2004
62004
Геометрическое моделирование–основа автоматизированного проектирования противоэрозионных мероприятий
АВ Найдыш, ВП Голубцов
Всесоюзная практическая конференция. Почвозащитное земледелие с …, 1991
61991
Создание CAD-моделей поверхностей с использованием специализированного программного обеспечения
ЕА Гавриленко, ЄА Гавриленко, ЮВ Холодняк, ЮВ Холодняк, ...
Херсон: ХНТУ, 2020
52020
Особливості композиційного геометричного моделювання
КЮ Лисенко, АВ Найдиш, ІГ Балюба, ВМ Верещага
Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб., 131-136, 2019
52019
Основи прикладної дискретної геометрi
ВМ Найдиш, ВМ Верещага, АВ Найдиш, ВМ Малкiна
52007
Новий погляд на проблеми дискретного геометричного моделювання
ВМ Найдиш, АВ Найдиш
Прикладна геометрія та інженерна графіка, 14-19, 2004
52004
Згущення точкових рядів на основі кутів суміжності
АВ Найдиш
Прикл. геом. та інж. граф. Праці ТДАТА, Вип 4, 26-31, 2003
52003
Геометричне моделювання дискретних точкових множин на основі перенесення до простору параметрів
АВ Найдиш
ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.01. 01" Прикладна геометрія, інженерна …, 1998
51998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20