Найдиш Андрій Володимирович
Найдиш Андрій Володимирович
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи прикладної дискретної геометрії
ВМ Найдиш, ВМ Верещага, АВ Найдиш, ВМ Малкіна
" ЛЮКС", 2007
502007
Геометрическое моделирование физико-механических свойств асфальтобетона
АИ Бумага, АВ Найдыш, ЕА Гавриленко
Вісник Херсонського національного технічного університету, 567-570, 2014
202014
Вариативное дискретное геометрическое моделирование одномерных обводов на основе пространственных угловых параметров
ЕА Гавриленко, АВ Найдыш
Технические науки-от теории к практике, 8-13, 2013
122013
Теоретические основы геометрического моделирования физико-механических свойств асфальтобетонов методами БН-исчисления
АВ Найдыш, ЕВ Конопацкий, АИ Бумага
Математика. Геометрія. Інформатика: Наук. вісник Мелітопольського держ …, 2014
82014
Дискретне диференціювання
ВМ Найдиш, ВМ Верещага, АВ Найдиш
" ЛЮКС", 2007
62007
Геометрическое моделирование–основа автоматизированного проектирования противоэрозионных мероприятий
АВ Найдыш, ВП Голубцов
Всесоюзная практическая конференция. Почвозащитное земледелие с …, 1991
61991
Алгоритм формування моделей багатофакторних процесів композиційного методу
ЄО Адоньєв, ВМ Верещага, АВ Найдиш
52017
Геометричні аспекти дискретної інтерполяції
ВМ Найдиш, АВ Найдиш
Праці Тавр. держ. агротехн. академії, 3-8, 2004
52004
Згущення точкових рядів на основі кутів суміжності
АВ Найдиш
Прикл. геом. та інж. граф. Праці ТДАТА, Вип 4, 26-31, 2003
52003
Геометричне моделювання дискретних точкових множин на основі перенесення до простору параметрів
АВ Найдиш
ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.01. 01" Прикладна геометрія, інженерна …, 1998
51998
Дискретна інтерполяція перехідних ділянок ДПК на основі розв’язання різницевих схем
АВ Найдиш, ДВ Спірінцев
Праці ТДАТА.–Вип 37, 3-8, 0
5
Побудова поверхонь Найдиша методом плавного перетікання на основі послідовних одновимірних згущень
ВМ Верещага, АВ Найдиш, АО Бездітний, ВВ Кучеренко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип 4, 48-55, 0
5
Особливості композиційного геометричного моделювання
КЮ Лисенко, АВ Найдиш, ІГ Балюба, ВМ Верещага
Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб., 131-136, 2019
42019
Застосування геометричних матриць для утворення точкових рівнянь Б-поверхонь
ЄО Адоньєв, ВМ Верещага, АВ Найдиш
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 153-160, 2018
42018
Науково-методологічні основи варіативного дискретного геометричного моделювання
АВ Найдиш, ІГ Балюба, ВМ Верещага, ДВ Спірінцев
Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр., 114-123, 2018
42018
Дискретна iнтерполяцiя перехiдних дiлянок ДПК на основi розв’язання рiзницевих схем
АВ Найдиш, ДВ Спiрiнцев
42008
Новий погляд на проблеми дискретного геометричного моделювання
ВМ Найдиш, АВ Найдиш
Прикладна геометрія та інженерна графіка, 14-19, 2004
42004
Решение задач геометрического моделирования на основе перенесения в пространство параметров
АВ Найдыш
АВ Найдыш, 56-59, 1997
41997
Варіативне дискретне геометричне моделювання
АВ Найдиш, ІГ Балюба, ВМ Верещага, ДВ Спірінцев
Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XХ Міжнар. наук.-практ. конф …, 2018
32018
Задание кривой её тангенциальными отображениями на стороны симплекса
АВ Найдиш, АА Бездитный
Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф …, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20