Юрій Кійко / Yuriy Kiyko / Juri Kijko
Юрій Кійко / Yuriy Kiyko / Juri Kijko
Сhernivtsi National Yuriy Fedkovych University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Апроксимативні методи вивчення лексичного складу: Навчальний посібник
ВВ Левицький, ОД Огуй, СВ Кійко, ЮЄ Кійко
Чернівці: Рута, 136, 2000
342000
Німецько-українські паралелі в інформаційних медіажанрах: фрактальний підхід
ЮЄ Кійко
Родовід, 2016
92016
Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні і синтагматичні властивості)
ЮЄ Кійко
АКД.–Київ, 2001
92001
Quantitative Analysis of Verb Polysemy in Modern German
SVS V.V. Levickij, J.J. Kiiko
Journal of Quantitative Linguistics 3 (2), P. 132–135., 1996
7*1996
Мовна система із фрактальної перспективи
ЮЄ Кійко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2015
62015
Evidentialität und epistemische Modalität in deutschen und ukrainischen informationsbetonten Pressetexten
J Kijko
tekst i dyskurs-text und diskurs, 131-168, 2013
22013
Deutsche und ukrainische Zeitungsberichte: strukturelle, syntaktische und pragmatische Besonderheiten
J Kijko
Das Wort, 119-130, 2011
22011
Німецькі й українські інформаційні види текстів у зіставленні
ЮЄ Кійко
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2010
22010
Fraktalität in deutschen und ukrainischen informationsbetonten Text-sorten
J Kijko
Germanica Wratislaviensia 141, 235-244, 2017
12017
Nomina propria в німецькому й українському інформаційних зовнішньополітичних дискурсах
ЮЄ Кійко, ЮЕ Кийко
Одеський національний університет, 2012
12012
Німецька й українська кореспонденції в інформаційному аспекті
ЮЄ Кійко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 76-81, 2012
12012
Homonymy and the cognitive operator of norm in German.
КS Kiyko Y.
East European Journal of Psycholinguistics, 2020
2020
ТЕМПОРАлЬНІСТЬ У НІМЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ-ІНТЕРВ’Ю З ФРАКТАлЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ
ЮЄ Кійко
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 113, 2019
2019
Темпоральність у німецьких і українських інформаційних статтях із фрактальної перспективи
ЮЄ Кійко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2018
2018
Фрактальне моделювання інваріантно-варіантної структури медіатекстів у німецькій та українській мовах: aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. філол. наук : спец. 10 …
КЮ Є.
http://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/avtoref/D_26.053.26/Kyiko.pdf, 2017
2017
Темпоральність у сучасних німецьких та українських медійних замітках із фрактальної перспективи
ЮЄ Кійко
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2017
2017
Референційність у німецьких і українських медіатекстах: кількісно-статистичний аспект
ЮЄ Кійко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2017
2017
Cитуативність як визначальний фактор будови сучасних медіа текстів
ЮЄ Кійко
Київ, 2015
2015
Жанрові особливості заголовків у німецькому й українському газетних дискурсах
ЮЄ Кійко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2013
2013
Евідентність і епістемічна модальність у німецькому інформаційному дискурсі
Ю Кійко
Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія, 231-246, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20