Валерій Корнієнко
Валерій Корнієнко
Національний гірничий університет, Национальный горный университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.one - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Композиційна структурно-параметрична ідентифікація нелінійних динамічних об’єктів керування
ГВ Кузнецов, ВІ Корнієнко, ОВ Герасіна
Наукові вісті НТУУ КПІ, 69-75, 2009
162009
Ідентифікація нелінійних процесів по часових реалізаціях
ВІ Корнієнко, ДЮ Скриль
Науковий вісник Національного гірничого університету, 85-89, 2009
112009
Интеллектуальные методы структурно-параметрической идентификации технологических процессов рудоподготовки
ВИ Корниенко, АВ Пивоварова
Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн. зб.—2008.—Вип 80, 71-77, 0
11
Результаты идентификации процесса дробления по принципу самоорганизации
ЮГ Качан, ВИ Корниенко
Горная электромеханика и автоматика: Респ. межвед. науч.-техн. сб, 32-38, 1988
101988
Нейронне вейвлет прогнозування та ідентифікація складних сигналів та об'єктів керування
ВІ Корнієнко, ГВ Кузнецов, ІВ Гарнак
Інформаційні технології та компютерна інженерія, 15, 2009
82009
Автоматизовані системи оптимального керування процесами крупного дроблення та самоздрібнювання руд
ВІ Корнієнко, ВИ Корниенко, VI Korniyenko
Видавництво НГУ, 2010
62010
Дослідження точності реалізації оптимального керування безперервними технологічними процесами
ВІ Корнієнко
Науковий вісник Національного гірничого університету, 40-46, 2008
62008
Методика ідентифікації нелінійних процесів рудопідготовки
ВІ Корнієнко, ОВ Герасіна
Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн. зб.–2009.–Вип 82, 77-85, 0
6
Идентификация объектов управления в АСУТП рудоподготовки
АВ Герасина, ВИ Корниенко
Науковий вісник Національного гірничого університету, 102-106, 2010
52010
Испытания устройства контроля крупности исходной руды конусной дробилки
ЮГ Качан, ВИ Корниенко, ЛИ Лошкарев
Горный журнал, 59-60, 1990
51990
Структурно-параметрическая идентификация процессов дробления и измельчения руд
АВ Герасина, ВИ Корниенко
Издательство НГУ, 2013
42013
Комплексна оцінка характеристик та ідентифікація трафіку в інформаційних телекомунікаційних мережах
ЛВ Будкова, ВІ Корнієнко
Системи обробки інформації, 207-211, 2013
42013
Автоматизація оптимального керування процесами дроблення і здрібнювання руд
ВІ Корнієнко
Видавництво НГУ, 2013
42013
Идентификация и прогнозирование теплового состояния доменной печи по уровню расплава
ІГ Гуліна
42011
Підвищення точності спектральних пристроїв контролю технологічних процесів рудопідготовки
ВІ Корнієнко, ОЮ Гусєв
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 1 (25), 75-81, 2009
42009
COMPOSITION STRUCTURAL-PARAMETRIC IDENTIFICATION OF NONLINEAR DYNAMIC CONTROLLED OBJECTS.
GV Kuznetsov, VI Korniyenko, OV Gerasina
Naukovi visti NTUU-KPI 2009 (5), 2009
42009
Проблемы разработки математического обеспечения для оптического гранулометра дробленых материалов
ВИ Корниенко, ВВ Глухов
Металлургическая и горнорудная промышленность, 68-71, 1990
41990
Обоснование принципов построения систем управления тепловым состоянием доменной печи
ВИ Корниенко, ИГ Гулина
Науковий вісник Національного гірничого університету, 111-115, 2011
32011
Адаптивная САУ сложным многосвязным объектом управления с интеллектуальным прогнозированием
ИГ Гулина, ВИ Корниенко
Системи обробки інформації, 57-62, 2011
32011
Методологія побудови інтелектуальних прогнозуючих систем оптимального керування нелінійними технологічними процесами
ВІ Корнієнко, ІГ Гуріна
НГУ, 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20