Наталия Коган
Наталия Коган
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, кафедра маркетинга и управления бизнесом
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні особливості фінансового забезпечення сільськогосподарських угідь
НЮ Коган
«Економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних …, 2015
14*2015
Рынок земли в Украине: формирование и развитие
ОГ Чирва, НЮ Коган
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2014
22014
Современные тенденции кредитования сельскохозяйственных производителей как путь к повышению их конкурентоспособности
НЮ Коган
Азимут научных исследований:экономика и управление 1, 2013
22013
Особливості державного регулювання земельних відносин в зарубіжних країнах
ОГ ЧИРВА, НЮ КОГАН
Економічні горизонти, 28-36, 2018
2018
Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки
ВО Стойка, АЛ Бержанір, СО Стойка, СВ Дяченко, ЄВ Підлісний, ...
ВПЦ" Візаві", 2018
2018
Тенденції та перспективи розвитку підприємництва в умовах інтеграції
НЮ Коган
Шалімова НС, д. е. н., проф., Базилюк АВ, д. е. н., проф., Хобта ВМ, д. е …, 2018
2018
Тенденції та перспективи розвитку підприємництва в умовах інтеграції
КН Ю.
ІІІ Міжнародна науково–практична конференція " Фінансово-кредитний механізм …, 2018
2018
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІІ Булах, ОВ Шиманська, ІВ Гура, ОП Кірдан, ОО Матійко, ВВ Мельник, ...
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018
2018
Туризм Черкащини: реальність та перспективи сталого розвитку
ОГ Чирва, НІ Штангеєва, МА Вуйченко, ІМ Поворознюк, ІМ Кирилюк, ...
2018
Прoблеми рoзвитку землі в умoвах сьoгoдення
НЮ Коган
2018
ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ВИВЕРТІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НЮ Коган
Рекомендовано до друку Вченою радою Навчально-наукового інституту економіки …, 2018
2018
Проблеми розвитку ринку землі в умовах сьогодення
НЮ Коган
Економічні горизонти, 35-41, 2018
2018
ЗДІЙСНЕННЯ ІПОТЕЧНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
НЮ Коган
2017
Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку
ТО Корнієнко, ІВ Король, НО Пачева, ПС Петренко, ЄВ Підлісний, ...
Видавець «Сочінський ММ», 2017
2017
Іпотечне кредитування сільськогосподарським підприємством
НЮ Коган
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2017
2017
Первинний ринок землі: формування та сучасні реалії розвитку
НЮ Коган
Економічні горизонти, 24-28, 2017
2017
Особливості сучасного формування ринку землі в Україні
НЮ Коган
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ …, 2016
2016
РЫНОК ЗЕМЛИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
НЮ Коган
2016
ВПЛИВ МОРАТОРІЮ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
НЮ Коган
ББК 65.9 (4Укр) я43 А 43, 64, 2016
2016
Рынок земли в условиях рыночной трансформации – г.Киев: 2016. – С. 38 – 40.
НЮ Коган,
//Научный журнал Архивариус ХІ международной научно-практической …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20