Ewa Ogrodzka-Mazur
г
Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie
T Lewowicki, E Ogrodzka-Mazur, A Szczurek-Boruta, U Śląski
Wydaw. UŚ, 2000
422000
Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym: studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo
E Ogrodzka-Mazur
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007
282007
Research Instrument to Study Students Beliefs about eLearning, ICT, and Intercultural Development in their Educational Environment in the framework of the IRNet project
E Smyrnova-Trybulska, E Ogrodzka-Mazur, A Gajdzica, T Noskova, ...
Information and Communication Technology in Education (ICTE-2014) Conference, 2014
182014
Wielokulturowość i edukacja
T Lewowicki, W Ogniewjuk, E Ogrodzka-Mazur, S Sysojewa
Ruch Pedagogiczny, 5-20, 2010
152010
Intercultural and digital competence in teacher training from an international perspective: Poland Portugal, Slovakia, Spain and Russia
P Gutiérrez-Esteban, L Alonso-Díaz, E Smyrnova-Trybulska, M Capay, ...
122015
Dziecko w świecie zabawy: zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym
B Dymara, A Górniok-Naglik, J Uchyła-Zroski
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2009
102009
Świat wartości i edukacja międzykulturowa
T Lewowicki, E Ogrodzka-Mazur, A Gajdzica
Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, CieszynWarszawa, 2003
102003
Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowościstudia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego
T Lewowicki, E Ogrodzka-Mazur, A Szczurek-Boruta
CieszynWarszawaToruń, Polska: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, 2008
82008
Recommended applications for making presentations and didactic videos. Some research results
E Smyrnova-Trybulska, E Ogrodzka-Mazur, A Szafrańska-Gajdzica, ...
Proceedings from DIVAI, 235-246, 2016
72016
Edukacja międzykulturowadokonania, problemy, perspektywy
T Lewowicki, E Ogrodzka-Mazur, A Szczurek-Boruta
Cieszyn-Warszawa-Toruń, 2011
72011
MOOCs--Theoretical and Practical Aspects: Comparison of Selected Research Results: Poland, Russia, Ukraine, and Australia.
E Smyrnova-Trybulska, E Ogrodzka-Mazur, A Szafranska-Gajdzica, ...
International Association for Development of the Information Society, 2016
62016
Cieszyńska szkoła badań pogranicza Profesora Tadeusza Lewowickiego
E Ogrodzka-Mazur
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 2 (2), 25-39, 2014
62014
Rodzina i dziecko w otoczeniu wielokulturowym
E Ogrodzka-Mazur
Relacje międzypokoleniowe i ich rola w przekazie wartości. W: T. Lewowicki, 2011
62011
Poczucie tożsamości i stosunek młodzieży do wybranych kwestii społecznychstudium z pogranicza polsko-czeskiego
T Lewowicki, E Ogrodzka-Mazur, A Szczurek-Boruta
WEiNoE UŚ, WSP ZNP w Warszawie, Wyd. Adam Marszałek, Cieszyn-Warszawa-Toruń, 2009
62009
Nowy nieporządek świata a kształtowanie (się) tożsamości globalnej
E Ogrodzka-Mazur
Ku pedagogice odpowiedzialności w XXI wieku, w: Społeczne uwarunkowania, 0
6
The use e-learning resources by academic teachers-a Polish-Czech comparative study
E Ogrodzka-Mazur, A Szafrańska, J Malach, M Chmura
52017
obecność patriotyzmu w świadomości aksjologicznej młodego pokolenia Polaków.Przesuwanie się horyzontu aksjologicznego czy kryzys w wartościowaniu?.[W:] J. Nikitorowicz (red.)
E Ogrodzka-Mazur
Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej, 108, 2015
52015
Stan, problemy i perspektywy szkolnictwa z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej
B Grabowska, E Ogrodzka-Mazur
Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskichstan, 2010
52010
Nowy profesjonalizm nauczyciela w kontekście przygotowania do edukacji międzykulturowej, w: Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowościstudia i doświadczenia z
E Ogrodzka-Mazur
T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Wydawnictwo Adam, 2008
52008
Teorie i modele badań międzykulturowych
T Lewowicki, A Szczurek-Boruta, E Ogrodzka-Mazur
CieszynWarszawa, 2006
52006
. .
1–20