Сергей Сокол
Сергей Сокол
ХНУСА, факультет экономики и менеджмента, кафедра финансов и кредита
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Страхування: теорія та практика
НМ Внукова, ВІ Успаленко, ЛВ Временко, СВ Сокол
навчально-методичний посібник/НМ Внукова, ВІ Успаленко, ЛВ Временко.-Х …, 2004
104*2004
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва, СВ Сокол
Суми: Університетська книга, 2012
502012
Оцінка активів страхових компаній
НМ Внукова, СІ Чернишов, СВ Сокіл
Фінанси України 4, 126-132, 2002
172002
The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance
V Kurylo, L Kurylo, Y Zhovnirchyk, Y Kartashov, S Sokol
Investment management and financial innovations, 211-216, 2017
142017
Страховий ринок та основні загрози його фінансовій безпеці
СВ Сокол, ОМ Деркач
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
102012
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
СВ Сокол
5*
Змішане страхування сільськогосподарських ризиків: держава та аграрний страховий пул
СВ Сокол
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 260-265, 2014
32014
Аналіз сучасного стану страхового ринку України
СВ Сокол
Молодий вчений, 502-505, 2017
22017
Удосконалення механізму банківського кредитування
СВ Сокол, РО Тесьолкін
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер: Економіка, 71-75, 2013
12013
Досягнення реальної платоспроможності в розрізі аналізу забезпечення зобов’язань страхової компанії за рахунок її ресурсів
СВ Сокол
Бізнес Інформ, 255-258, 2013
12013
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СТРАХОВИКА У РОЗРІЗІ КРЕДИТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА
СВ Сокол
1
Соціо-економічні аспекти розвитку страхування
ССВ Пукала Р., Внукова Н. М.
Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та …, 2019
2019
Modeling the impact assessment of agricultural sector on economic development as a basis for the country`s investment potential
СВ Сокол
Investment Management and Financial Innovations, 229-240, 2019
2019
Результативність запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
ПВМ Сокол С. В.
Сучасні проблеми фінансового моніторингу: Збірник матеріалів VI …, 2018
2018
Зміни регулювання платоспроможності страховиків в умовах інтеграції до ринку ЕС
НМ Внукова, СВ Сокол
Збірник матеріалів Виїзного науково-практичного семінару (6-15 жовтня 2017 р …, 2017
2017
Внукова Наталія Миколаївна
СВ Сокол
Honcharenko Olha, 134, 2017
2017
Изменения регулирования платежеспособности страховщиков в условиях интеграции в рынок ЕС
НН Внукова, СВ Сокол, НМ Внукова
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
The potential of conflicts of interest arising in the activities of credit rating agencies in Ukraine
S Sokol
Problems and Perspectisev in Management 15, 222-233, 2017
2017
Платежеспособность страховой компании в разрезе ее финансовой устойчивости
СС В
Вісник Української академії банківської справи, 2014
2014
Достижение реальной платежеспособности в разрезе анализа обеспечения обязательств страховой компании за счёт её ресурсов
СВ Сокол
Бизнес информ, 255-258, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20