Подписаться
Оксана Бігун
Оксана Бігун
Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського"
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
European hydropedological data inventory (EU-HYDI)
M Weynants, L Montanarella, G Toth, A Arnoldussen, M Anaya Romero, ...
EUR Scientific and Technical Research Series, 2013
562013
Comparative Characterization of the Optimum and Actual Parameters of Ukrainian Chernozems
VV Medvedev, IV Plisko, ON Bigun
Eurasian Soil Science 47 (10), 1044 – 1057, 2014
172014
Структура та порядок використання бази даних «Властивості ґрунтів України»(інструкція)
ТМ Лактіонова, ВВ Медведєв, КВ Савченко, ОМ Бігун, СМ Шейко, ...
Х.: Апостроф, 2010
142010
Інвестиційна привабливість орних земель України (методика визначення і картографо-аналітичні оцінки)
ВВ Медведєв, ІВ Пліско, ОМ Бігун
ТОВ «Смугаста типографія», 2014
122014
Soil data from Ukraine
T Laktionova, V Medvedev, O Bigun, S Nakis’ko, К Savchenko, S Sheyko
European Hydropedological Inventory (EU-HYDI), 106-110, 2013
92013
Invested attraction of an arable lands for Ukraine (the method of determination and mapping analytical estimation)
VV Medvedev, IV Plisko, OM Bihun
«Zebrine printing office», 2014
82014
Досвід педотрансферного моделювання у дослідженнях фізики ґрунтів
ВВ Медведєв, ІВ Пліско, ОМ Бігун
Вісник аграрної науки, 17-24, 2015
72015
Сравнительная характеристика оптимальных и реальных параметров черноземов Украины
ВВ Медведев, ИВ Плиско, ОН Бигун
Почвоведение, 1247-1247, 2014
62014
Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів (обґрунтування, методи, приклади)
ВВ Медведєв, ТМ Лактіонова, ІВ Пліско, ОМ Бігун, СМ Шейко, ...
Харків: КП «Міська друкарня, 2012
52012
Особенности построения и использования почвенных баз данных России, Украины и Беларуси (по материалам международной встречи)
СА Шоба, ИО Алябина, АВ Иванов, ВМ Колесникова, ИС Урусевская, ...
Агрохімія і грунтознавство, 64-73, 2011
52011
Антропогенне переущільнення кореневмісного шару чорноземних ґрунтів
ВВ Медведєв, ОМ Бігун
Вісник аграрної науки, 55-60, 2014
42014
The register of standard parameters of soil physical quality for arable land of Ukraine
TM Laktionova, OM Bigun, SM Sheyko, SG Nakisko
Visnyk L’vivskogo universytetu. Seriya geografichna, 161-169, 2013
42013
Оцінювання інвестиційної привабливості та вартості земельної ділянки
ВВ Медведєв, ІВ Пліско, ОМ Бігун
Вісник аграрної науки, 66-72, 2012
42012
О закономерных связях между гидрофизическими и общими физическими свойствами почв
ТН Лактионова, ВВ Медведев, ОН Бигун, ИВ Гайворонский, СН Шейко
Агрохімія і грунтознавство, 42-53, 2007
42007
Об оптимальной, допустимой и недопустимой плотности сложения распахиваемых почв
ВВ Медведев, ОН Бигун
Gruntoznavstvo, 6-17, 2013
32013
Критерії фізичної деградації ґрунтів
ВВ Медведев, А Словінська-Юркевіч, М Брик, ОМ Бігун
Агрохімія і ґрунтознавство, 5-16, 2013
32013
About natural connections between hydrophysical and general physical properties
TN Laktionova, VV Medvedev, OM Bigun, IV Gaivoronskiy, SM Sheiko
Agrochemistry and soil science, 42-53, 2007
32007
Оцінка педотрансферних функцій для визначення коефіцієнта фільтрації ґрунтів України
ОМ Бігун
Вісник Харківського університету імені ВН Каразіна, Серія Геологія …, 2020
22020
Створення національної карти запасів органічного вуглецю в ґрунтах України
ІВ Пліско, ОМ Бігун, ВВ Лебедь, СГ Накісько, ЮВ Залавський
AgroChemistry and Soil Science 87, 57-62, 2018
22018
Діагностика, параметри і географія особливо цінних ґрунтів в Україні
ВВ Медведєв, ІВ Пліско, ОМ Бігун
Вісник аграрної науки, 11-17, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20