Юлия Александровна Грибиненко
Юлия Александровна Грибиненко
Одеська національна музична академія ім. А.В.Нежданової
Verified email at odma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Музична полістилістика у світлі теорії інтертекстуальності
ЮО Грібінєнко
К.–2006.–19 с, 2006
82006
Музыкальная полистилистика в свете теории интертекстуальности
ЮА Грибиненко
Режим доступа: http://www. ukrdissers. info/disser_110022. html, 2006
32006
Соната для виолончели и фортепиано№ 1 Альфреда Шнитке в контексте эволюции авторского стиля
Ю Грибиненко
Музичне мистецтво і культура, 27-37, 2016
2016
Полистилистические аспекты композиторской поэтики Альфреда Шнитке (на примере камерно-инструментальных произведений)
Y Grybynenko
Музичне мистецтво і культура, 74-85, 2014
2014
Феномен гипертекста как форма и способ функционирования музыкального сознания.
Y Grybynenko
Музичне мистецтво і культура, 265-274, 2014
2014
Жанровые инновации в камерно-инструментальном творчестве Юлии Гомельской
Ю Грибиненко
Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені АВ Нежданової, 251-261, 2013
2013
Інформація про авторів
ГХ Арутюнян, ІВ Бобул, ВО Бондарчук, НБ Брояко, В Те, ОО Волик, ...
ГРИБИНЕНКО ЮЛІЯ ДУХОВНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОЛІСТИЛІСТИКИ
П ПОЛІСТИЛІСТИКИ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8