Follow
Петро Бідюк
Петро Бідюк
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Байєсівські мережі в технологіях інтелектуального аналізу даних
ПІ Бідюк, ОМ Терентьєв, ММ Коновалюк
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
172010
Оцінювання і прогнозування стану малого підприємства за допомогою мережі Байєса
ПІ Бідюк
Наук. праці Миколаївського держ. гуманіт. ун-ту ім. Петра Могили.—2006 …, 2006
132006
Система для оцінювання і прогнозування стану підприємства на основі мереж Байєса
ПІ Бідюк, ЛО Коршевнюк
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
82010
Побудова системи адаптивного прогнозування фінансово-економічних процесів та її застосування
ПІ Бідюк, АВ Федоров
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
82009
Система підтримки прийняття рішень для прогнозування нестаціонарних процесів
ПІ Бідюк, ЄО Демківський
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
62008
Оцінювання моделей стохастичної волатильності та УАРУГ на Java
ПІ Бідюк, ММ Коновалюк, ОА Кожухівська
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
52012
Оцінювання параметрів моделей із застосуванням методу Монте-Карло для марковських ланцюгів
ПІ Бідюк, АС Борисевич
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
52008
Методика побудови ймовірнісних мережних моделей
ПІ Бідюк, ЛО Коршевнюк
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2011
32011
Інформаційна система підтримки прийняття рішень на основі інтегрованого підходу для аналізу фінансового стану підприємства
НВ Кузнєцова, ПІ Бідюк
Науковий журнал «Наукові праці».–Випуск 130, 49-56, 2010
32010
Наближені методи фомування ймовірнісного висновку та їх модифікація для гібридних мереж Байєса
ПІ Бідюк, НВ Кузнєцова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
22009
Методи лінійного програмування в задачах формування портфеля фінансових інструментів
ПІ Бідюк, АЮ Литинська
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
12009
Метод адаптування ймовірнісної Байєсівської моделі до статистичних даних
ПІ Бідюк, ІВ Афанасьєва, АВ Кроптя
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
12009
Байєсівське оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей
ПІ Бідюк, ОП Гожий, ТА Торовець
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2013
2013
Особливості топології динамічних мереж Байєса
ІО Загірська, ПІ Бідюк
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2013
2013
Побудова експертних систем з використанням байєсівських мереж довіри
КІ Боярова, ПІ Бідюк
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
2012
Оцінювання часової структури станів позичальників банків за марковськими ланцюгами
ПІ Бідюк, ТА Торовець
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
2010
Дослідження збіжності імунних алгоритмів
ВІ Литвиненко, ПІ Бідюк, АО Фефелов
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
2009
Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі
ПІ Бідюк, ЮС Боримський, АВ Федоров
Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2009
2009
СППР для ефективного управління ризиками при роздрібному кредитуванні
ПІ Бідюк, ЄО Матрос
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
2009
Модель багатовимірного розподілу на основі копул для розв’язання задач управління ризиками
ПІ Бідюк, АВ Кроптя
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20