Николай Дзяк
Николай Дзяк
ГУ "Днепропетровкая медицинская академия МЗУ", преподаватель кафедры гигиены и экологии
Подтвержден адрес электронной почты в домене dma.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Динаміка показників здоров’я дитячого населення сільських районів Дніпропетровської області
ДМВ Григоренко Л.В. Шевченко О.А.
Гігієна населених місць 57, С. 358-366., 2011
82011
Еколого-гігієнічна оцінка техногенного забруднення ґрунту антропогенних ландшафтів міста Дніпропетровська кадмієм і свинцем
КЮФ Григоренко Л.В., Шевченко О.А., Дзяк М.В. Штепа О.П.
Довкілля та здоров`я, С. 34-37., 2012
32012
Показатели химического состава воды из Карачуновского водохранилища – источника водоснабжения
КРИ Григоренко Л.В., Шевченко О.А., Дзяк М.В. Коток Р.Ю., Маршалов К.Е.
Гигиена и санитария 94 (6), С. 29 – 35., 2015
22015
Influence of potable water with high iron concentration on the peasants’ health in Kryvorozskyi rural district
TTADNV Hryhorenko L.V., Shevchenko A.A.
News of Science and Education. 11 (35), P. 60 – 63., 2015
22015
Показатели химического состава воды из Карачуновского водохранилища
ЦТАДМВ Григоренко Л.В., Клочко Р.И.
Пленум научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды …, 2014
22014
Качество воды Карачуновского водохранилища в Криворожской зоне урбанизации
КРЮДМВ Григоренко Л.В., Шевченко А.А.
Науковий журнал "Актуальні проблеми транспортної медицини". 2 (40), С. 33 – 38., 2015
12015
Гігієнічні аспекти відновлення відкритих техногенних бедлендів із застосуванням осадів міських стічних вод
ОА Шевченко, МВ Дзяк, ЮС Крамарьова
Екологія і природокористування, 2012
12012
Еколого-гігієнічна оцінка утилізації мулових осадів міських стічних вод в техногенних ландшафтах відпрацьованих покладів залізної руди
ШОАДМВ Григоренко Л.В.
Гігієна населених місць 60, С. 137-143., 2012
1*2012
Вміст геохімічних елементів у питній воді підземних джерел водопостачання та наслідки для здоров’я населення. Хвороби водної етіології як гігієнічна проблема
ШОАДМВ Григоренко Л.В.
Гігієна населених місць 59, С. 74-81., 2012
1*2012
Аналіз ставлення студентів вищого медичного навчального закладу до самостійної роботи як виду навчальної діяльності
НІ Рублевська, ОА Шевченко, ГС Канюка, ЮС Крамарьова, СА Щудро, ...
Медична освіта, 64-67, 2017
2017
Досвід створення та використання навчальних фільмів при викладанні гігієни у вищих медичних навчальних закладах
TO Pertseva, OA Shevchenko, SV Zymnyk, NI Rublevska, SA Shchudro, ...
Медична освіта, 2015
2015
Досвід створення та використання учбових фільмів при викладанні гігієни у вищих медичних навчальних закладах
ДМВ Перцева Т.О., Шевченко О.А., Зимник С.В., Рублевська Н.І.
Медична освіта, С. 45 – 49., 2015
2015
Сучасний стан здоров’я дітей – мешканців сільських таксонів Дніпропетровської області
ЦТАДМВ Григоренко Л.В., Шевченко О.А.
Науково – прак-тична конференція з міжнародною участю "Організація і …, 2015
2015
Еколого-гігієнічна оцінка використання осадів міських стічних вод при формуванні вторинних екосистем
МВ Дзяк
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. ОМ Марзєєва НАМН України», 2013
2013
Міждисциплінарні дослідження в медичній екології для ефективного вирішення медико-соціальних проблем регіону
ОА Шевченко, МВ Дзяк, ЛВ Григоренко
Екологія і природокористування, 29-36, 2013
2013
Досвід впровадження прогресивних педагогічних технологій при підготовці лікарів-профілактиків на етапі післядипломного навчання
ШОАРНІДМВШОПЩСАГЛ В.
Збірник праць X Всеукраїнської науково-методичної конференції „Вища освіта …, 2013
2013
Особливості техногенного забруднення ґрунтів антропогенних ландшафтів кадмієм і свинцем
ОА Шевченко, ЕА Деркачов, ЛВ Григоренко, МВ Дзяк
Довкілля та здоров’я, 2011
2011
Гігієнічні наслідки змін природного середовища в промислових регіонах. Ризик для здоров’я населення. Екологічний ризик (огляд літератури)
МВ Дзяк
Гігієна населених місць, 429-437, 2011
2011
Гігієнічні наслідки змін природного середовища в промислових регіонах. Ризик для здоров’я населення. Екологічний ризик (огляд літератури)
ДМ В.
Гігієна населених місць 58, С. 429-437., 2011
2011
Вплив осадів господарсько-побутових стічних вод на мікро- біоценоз техногенно порушених грунтів кар’єру Південного гірничо-збагачувального комбінату
та інші Григоренко Л.В., Дзяк М.В., Шевченко О.А.
Вісник гігієни та епідеміології 16 (2), С. 22-26., 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20