Подписаться
Тетяна Чичкалюк
Тетяна Чичкалюк
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Подтвержден адрес электронной почты в домене vmurol.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історія вивчення Тилігульського лиману як потужного об’єкту туризму Українського Причорномор’я
ТО Чичкалюк
Південний архів. Випуск, 2006
52006
Проблеми розвитку туризму як соціально спрямованої складової національної економіки
ТО Чичкалюк
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2011
42011
Проблеми у сфері літнього дитячого туризму (на прикладі Миколаївської області). Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції
А Іванов, Т Чичкалюк
Львів: ЛДІФК, 159-161, 2006
42006
Європейський досвід використання природно-рекреаційних територій для розвитку туризму
ТО Чичкалюк
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 138-141, 2016
32016
Застосування програмно-цільового методу як ефективного інструменту управління розвитком рекреаційно-туристичного регіону
ТО Чичкалюк
Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки, 133-136, 2015
32015
Формування економічного механізму надання платних рекреаційних послуг як елементу збільшення конкурентоспроможності природно-заповідного комплексу України
ТО Чичкалюк
Глобальні та національні проблеми економіки, 728-730, 2015
22015
Становлення природно-заповідного фонду миколаївської області як основного фактора розвитку туристської інфраструктури
ТО Чичкалюк
ТО Чичкалюк//Наукові праці–Екологія 87, 92-95, 0
2
Вдосконалення землеустрою як механізм управління розвитком туристично-рекреаційних територій
ТО Чичкалюк, РВ Волчецький
Причорноморські економічні студії, 70-73, 2018
12018
Рекреаційна освіта фахівців туристичної галузі
ТО Чичкалюк, РВ Волчецький
Причорноморські економічні студії, 203-206, 2017
12017
Кластеризація як інноваційний спосіб розвитку туристичних регіонів
ТО Чичкалюк, РВ Волчецький
Харків: ХНАУ, 2018
2018
Соціально-економічні передумови розвитку Причорноморського туристично-рекреаційного регіону України
ТО Чичкалюк, РВ Волчецький
Причорноморські економічні студії, 149-152, 2018
2018
Соціальні та економіко-географічні аспекти регіонального менеджменту в туризмі
ТО Чичкалюк, РВ Волчецький
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 187-194, 2017
2017
Особливості впровадження міжнародних програм ЮНЕСКО для стійкого і збалансованого еколого-орієнтованого розвитку біосферних заповідників причорноморських територій України
ТО Чичкалюк
Причорноморські економічні студії, 88-91, 2017
2017
Розбудова туристсько-рекреаційних комплексів як базис мультиплікативного оновлення регіональних економік
ТО Чичкалюк, РВ Волчецький
Проблеми системного підходу в економіці, 113-117, 2017
2017
Волчецький РВ
ТО Чичкалюк
СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ, 113, 2017
2017
Соціальні та економіко-географічні аспекти регіонального менеджменту в туризмі
ТО Чикалюк, РВ Волчецький
Харків: Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2017
2017
Напрями еколого-економічного розвитку заповідних територій та об’єктів природно-заповідного фонду Чорноморського регіону
ТО Чичкалюк, ТА Чичкалюк
2017
Особливості створення туристичного продукту на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду
ТО Чичкалюк
2016
Роль національних та регіональних парків у розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу області
ТО Чичкалюк
2015
ДОСВІД ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАЛЬШОЇ СПІВПРАЦІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В ПИТАННІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ТЕРИТОРІЯМИ
ТО Чичкалюк
ВІСНИК, 186, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20