Володимир Михайлович Торопков
Володимир Михайлович Торопков
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оптова торгівля: організація та технологія: навч. посіб.
НО Голошубова, ВМ Торопков
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005
312005
Оптова торгівля: організація та технологія
НО Голошубова, ВМ Торопков
навч. посібн.]/НО Голошубова, ВМ Торопков.–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005
132005
Тенденції структурних змін у сфері оптової торгівлі споживчими товарами
В Торопков
Вісник КНТЕУ, 5-16, 2003
72003
Оптова торгівля в інфраструктурі споживчого ринку
І Корольков, В Торопков
Вісник КНТЕУ, 3-13, 2002
72002
Розвиток українського підприємництва в контексті євроінтеграції
ГП Сиваненко, ВМ Торопков
Актуальні проблеми економіки, 64-70, 2015
62015
Формування каналів розподілу в маркетинговій діяльності торговельних підприємств
ОП Корольчук, ГП Сиваненко, ВМ Торопков
НТУ" ХПІ", 2010
62010
Концепція розвитку оптової торгівлі України
НО Голошубова, ВМ Торопков, ІС Луценко
Торговельна справа, 4-11, 2006
52006
Оптова торгівля: організація та технологія: навчальний посібник
НО Голошубова, ВМ Торопков
Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2005
52005
Оптова торгiвля: органiзацiя та технологiя: навч. посiб
НО Голошубова, ВМ Торопков
52005
Оптова торгiвля: органiзацiя та технологiя: Навч. посiбник
НО Голошубова, ВМ Торопков
52005
Тенденції та перспективи розвитку малого бізнесу в сучасних економічних умовах
ВМ Торопков, ГП Сиваненко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
42012
Пріоритети розвитку малого підприємництва в Україні
ВМ Торопков, ГП Сиваненко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 34-41, 2014
32014
Ukrainian Business Development in the Context of Eurointegration
GP Syvanenko, VM Toropkov
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 64, 2015
12015
Ukrainian Business Development in the Context of Eurointegration
GP Syvanenko, VM Toropkov
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 64, 2015
12015
Стратегії суб’єктів малого та середнього підприємництва України в умовах глобалізації
ВМ Торопков, ГП Сиваненко, ІО Жалба
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2018
2018
Реформування системи державної підтримки підприємництва в Україні
ВМ Торопков, ГП Сиваненко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 60-69, 2017
2017
Методичні засади перевірки маркетингових каналів на відповідність специфіці інноваційної продукції підприємства
ЛО Сигида
Міжнародний гуманітарний університет, 2015
2015
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ВМ Торопков, ГП Сиваненко
ББК 65.9 (4Укр)-2я43 С69, 38, 2014
2014
Імпортноорієнтована економіка: перспективи для бізнесу
ГП Сиваненко, ВМ Торопков
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 70-73, 2013
2013
Вплив глобалізаційних процесів на удосконалення концепції логістики в торгівлі
ВМ Торопков, ГП Сиваненко
Видавництво ЗУКЦ, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20