Вікторія Перерва (Прилипко), Pererva (Prylypko) Viktoria
Вікторія Перерва (Прилипко), Pererva (Prylypko) Viktoria
Криворізький державний педагогічний університет, КДПУ, Kryvyi Rih State Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біогеоценотичний покрив ландшафтно-техногенних систем Кривбасу
ОМ Сметана, ВВ Перерва
Кривий Ріг: Видавничий дім, https://www.researchgate.net/profile/Ole, 2006
272006
Issues of shaping the students' professional and terminological competence in science area of expertise in the sustainable development era
O Lavrentieva, V Pererva, OP Krupskyi, S Shabanov
E3S Web of Conferences, 2020
12020
Professional training of a future biology teacher using M-learning technology
VV Pererva
Engineering and Educational Technologies 7 (3), 2019
12019
ФІТОТЕСТУВАННЯ ВОДИ МЕТОДОМ МОРФОМЕТРІЇ НА ПРОРОСТКАХ ДВО-ТА ОДНОДОЛЬНИХ РОСЛИН
ОА Макаревич, ВВ Перерва
BBK 83, 352, 2019
2019
ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
ВВ Перерва
BBK 91, 36, 2019
2019
Здоров’язбережувальні функції віртуальних лабораторій у професійній підготовці вчителів біології
ВВ Перерва
КРОК, 2019
2019
Досвід застосування вільного програмного забезпечення в процесі фахової підготовки вчителя біології
ВВ Перерва
VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в …, 2019
2019
Роль навчально-польової практики з ботаніки у формуванні професійно-термінологічної компетентності майбутнього вчителя біології
ВВ Перерва
IV Міжнародна науково-практична конференція "Управління якістю в освіті та …, 2019
2019
Осучаснення змісту дисциплін професійної підготовки майбутнього вчителя біології в контексті протреб економіки
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Методологічні засади …, 2019
2019
Екологічний зміст професійної підготовки майбутнього вчителя біології
ВВ Перерва
Всеукраїнська науково-практична конференція "Безпека життя і діяльності …, 2019
2019
Словник професійних термінів майбутнього вчителя біології
ВВ Перерва
І Всеукраїнська науково-практична конференція "Наука та освіта у …, 2019
2019
Реалізація форм еколого-просвітницької діяльності майбутнього вчителя біології
ВВ Перерва
V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної науки …, 2019
2019
Формування еколого-ботанічної терміносистеми майбутнього вчителя біології під час навчально-польової практики з ботаніки
ВВ Перерва
ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Охорона навколишнього …, 2019
2019
Використання засобів електронного навчання у професійній підготовці майбутнього вчителя біології
ВВ Перерва
VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки" м …, 2019
2019
Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх вчителів біології
ВВ Перерва
IV Всеукраїнський науковий форум "Адаптивні системи управління освіти", 132-134, 2019
2019
REMOTE SPECIAL COURSE" LATIN. BOTANY TERMINOLOGY" AS A MEANS OF BECOMING A PROFESSIONAL AND TERMINOLOGICAL COMPETENCE OF BIOLOGY TEACHER
В Перерва
Освітологія, 81-88, 2019
2019
ДИСТАНЦІЙНИЙ СПЕЦКУРС «ЛАТИНЬ. БОТАНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ» ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
В Перерва
2019
Матрична модель рівнів професійно-термінологічної компетентності майбутнього педагога
В Перерва
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 170-175, 2019
2019
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИКТАНТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
ВВ Перерва, ОО Лаврентьєва
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВІСНИК, 92, 2019
2019
Педагогічні умови становлення професійно-термінологічної компетентності майбутнього вчителя біології
В Перерва
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20