Вікторія Перерва (Прилипко), Pererva (Prylypko) Viktoria
Вікторія Перерва (Прилипко), Pererva (Prylypko) Viktoria
Криворізький державний педагогічний університет, КДПУ, Kryvyi Rih State Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біогеоценотичний покрив ландшафтно-техногенних систем Кривбасу
ОМ Сметана, ВВ Перерва
Кривий Ріг: Видавничий дім, https://www.researchgate.net/profile/Ole, 2006
242006
ФІТОТЕСТУВАННЯ ВОДИ МЕТОДОМ МОРФОМЕТРІЇ НА ПРОРОСТКАХ ДВО-ТА ОДНОДОЛЬНИХ РОСЛИН
ОА Макаревич, ВВ Перерва
BBK 83, 352, 2019
2019
ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
ВВ Перерва
BBK 91, 36, 2019
2019
Здоров’язбережувальні функції віртуальних лабораторій у професійній підготовці вчителів біології
ВВ Перерва
КРОК, 2019
2019
Досвід застосування вільного програмного забезпечення в процесі фахової підготовки вчителя біології
ВВ Перерва
VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в …, 2019
2019
Роль навчально-польової практики з ботаніки у формуванні професійно-термінологічної компетентності майбутнього вчителя біології
ВВ Перерва
IV Міжнародна науково-практична конференція "Управління якістю в освіті та …, 2019
2019
Осучаснення змісту дисциплін професійної підготовки майбутнього вчителя біології в контексті протреб економіки
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Методологічні засади …, 2019
2019
Екологічний зміст професійної підготовки майбутнього вчителя біології
ВВ Перерва
Всеукраїнська науково-практична конференція "Безпека життя і діяльності …, 2019
2019
Словник професійних термінів майбутнього вчителя біології
ВВ Перерва
І Всеукраїнська науково-практична конференція "Наука та освіта у …, 2019
2019
Реалізація форм еколого-просвітницької діяльності майбутнього вчителя біології
ВВ Перерва
V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної науки …, 2019
2019
Формування еколого-ботанічної терміносистеми майбутнього вчителя біології під час навчально-польової практики з ботаніки
ВВ Перерва
ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Охорона навколишнього …, 2019
2019
Використання засобів електронного навчання у професійній підготовці майбутнього вчителя біології
ВВ Перерва
VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки" м …, 2019
2019
Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх вчителів біології
ВВ Перерва
IV Всеукраїнський науковий форум "Адаптивні системи управління освіти", 132-134, 2019
2019
Матрична модель рівнів професійно-термінологічної компетентності майбутнього педагога
В Перерва
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 170-175, 2019
2019
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИКТАНТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
ВВ Перерва, ОО Лаврентьєва
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВІСНИК, 92, 2019
2019
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТ-НОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
В Перерва
Science and Education, 44, 2019
2019
Методичні рекомендації до проведення загальнобіологічної практики для студентів спеціальності 101 Екологія
ВВ Перерва
2019
Віртуальна біологічна лабораторія як перспективний напрям фахової підготовки майбутнього вчителя біології
ВВ Перерва
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 401-407, 2019
2019
Training Field Practice as Means of Shaping of Professional Competence the Future Biology Teachers
VV Pererva
Adaptive Management: Theory and Practice. Pedagogics 4 (7), 2018
2018
Навчально-польова практика яз засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології
ВВ Перерва
Адаптивне управління: теорія і практика, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20