Підписатись
Фендьо Олена Миколаїівна
Фендьо Олена Миколаїівна
доцент кафедри Машинознавтсва та транспорту, ТНПУ ім. В. Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці інженерів-педагогів у галузі транспорту
ОМ Фендьо
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: методологія, теорія …, 2014
14*2014
Основні напрями формування професійної культури майбутніх інженерів-педагогів у галузі транспорту
РМ Горбатюк, ОМ Фендьо
Ужгородський національний університет, 2018
82018
Удосконалення конструкції струменевих ежекційних захоплювачів автоматичних пристроїв завантаження
ВБ Савків, О Фендьо, Г Савків
62010
Утилізація діоксиду вуглецю шляхом промислового вирощування мікроводоростей в енергосистемі на базі паливного елементу
АО Пальчик, НВ Бурега, ОМ Фендьо
Енергетика і автоматика, 80-89, 2014
42014
Альтернативні енергоустановки для автотранспорту
ІБ Луцик, ОМ Фендьо, ІС Іскерський
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, 2014
22014
Обгрунтування параметрів та конструкцій струминних захоплювачів пристроїв завантаження
ОМ Фендьо, ЕН Фендьо
Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2012
22012
Oптимізація форми активної поверхні струменевих захоплювальних пристроїв промислових роботів
ВБ Савків, ЯІ Проць, О Фендьо, Г Савків
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
22010
Дослідження динаміки процесу захоплення об'єктів маніпулювання безконтактними струменевими захоплювальними пристроями
ВБ Савків, ОМ Фендьо
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
12010
Дослідження технічних характеристик струменевих захоплювальних пристроїв промислових роботів і маніпуляторів
ОМ Фендьо, ВБ Савків
Наукові нотатки, 544-548, 2010
12010
Механізми завантаження штучних заготовок
Я Проць, О Фендьо, В Савків, І Стахів
Міжвузівський збірник «Наукові нотатки».–Луцьк, вип, 220-231, 2008
12008
МЕХАНІЗМИ ПОДАЧІ СТРІЧКОВОГО МАТЕРІАЛУ В ЛИСТОШТАМПУВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
канд. техн. наук Я. Проць, канд. техн. наук В. Савків, О Фендьо
Вісник ТНТУ / МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ …, 2007
12007
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»
Л Сидорчук, О Фендьо
Національний авіаційний університет, 2019
2019
Інформаційна безпека та захист інформації: Методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять
ОМ Фендьо, ОІ Охмуш-Ковалевська, ОВ Галицький
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2018
2018
Комп’ютерні технології в діловодстві: Методичні рекомендації до підготовки та проведення лабораторних занять
ОВ Галицький, ОМ Фендьо, ОІ Охмуш-Ковалевська
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2018
2018
Алгоритм процесу надання автосервісних послуг з паркування транспортних засобів
ЮФ Савін, ВР Середа, ОМ Фендьо
Наукові нотатки, 341-344, 2016
2016
Діагностика транспортних засобів із використанням інформаційних технологій
ОМ Фендьо
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Переваги та недоліки використання пневматичного транспорту в сільськогосподарському виробництві
ОМ Фендьо
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК 194 (1), 231-236, 2014
2014
Результаты исследований конструкций бесконтактных струйных элементов для пневмотранспортных устройств
ЕН Фендьо
Механизация и электрификация сельского хозяйства: межведомственный …, 2014
2014
Безконтактні струменеві пристрої для автоматизації транспортно-завантажувальних робіт
ОМ Фендьо
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
2014
Обґрунтування конструктивних параметрів струминних захоплювальних пристроїв
Я Проць, В Савків, В Скочиляс, О Фендьо
Збірник тез доповідей ⅩⅫ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20