Василь Якович Тацій, Василий Яковлевич Таций, Vasyl Ya. Tatsiy
Василь Якович Тацій, Василий Яковлевич Таций, Vasyl Ya. Tatsiy
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. /за заг. ред.: В. Я. Тація, В. П. Пшонки, Портнова А. В.
ВЯ Тацій, ОМ Бандурка, ЄМ Блажівський, ЄП Бурдоль, ВО Глушков, ...
Х.: Право 1, 768, 2012
752*2012
Объект и предмет преступления в советском уголовном праве
ВЯ Таций
Харьков : Вища шк., 1988
6051988
Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре, 2003
520*2003
Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар
ВЯ Тацій, С ВВ, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, ...
Х. : Одіссей, 2008
422*2008
Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар: у 2 т./за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна.–5-те вид., допов
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, СВ Гринчак, ...
Х.: Право 2, 1040, 2013
377*2013
Уголовное право Украины. Общая часть : учебник
МИ Бажанов, ЮВ Баулин, ВИ Борисов, СБ Гавриш, ЛН Кривоченко, ...
Киев : Юринком Интер, 2003
253*2003
Конституція України : наук.-практ. коментар/ред. кол: ВЯ Тацій, Ю. П. Битяк, ЮМ Грошевой та ін
ВЯ Тацій, ВБ Авер'янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ЮП Битяк, ...
Киев : Вид. Дім "Ін Юре" ; Харків : Право, 2003
222*2003
Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України
ВЯ Тацій
Х.: УкрЮА, 233, 1994
1851994
Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: навч. посібник
ВЯ Тацій
Х.: УкрЮА, 1994
1851994
Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву
ВЯ Таций
Х.: Юридический институт 102, 1982
1361982
Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар/За заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
К.: Ін Юре, 1196, 2003
123*2003
Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар: у 2 т./за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, АВ Портнова. - Т. 1
ВЯ Тацій, ВП Пшонка, АВ Портнов, АВ Єфименко, СА Пашинська
Х.: Право 1, 768, 2012
98*2012
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Київ: Юрінком Інтер, 2005
95*2005
Правове виховання в сучасній Україні : монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данільян, ОП Дзьобань, ...
Х.: Право, 2010
82*2010
наук.-практ. комент./Баулін ЮВ, Борисов ВІ, Гавриш СБ та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
Київ: Ін Юре, 2003
73*2003
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар/[Баулін ЮВ, Борисов ВІ, Гавриш СБ та ін.]; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація.–[3-тє вид., переробл. та допов.]
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х.: Одіссей, 2004
67*2004
Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія
ВЯ Тацій
Харків : Право, 2016
642016
Кримінальний процес : підручник / за ред. В. Я. Тація [та ін.]
ВЯ Тацій, ЮМ Грошевий, ОВ Капліна, ОГ Шило
Х.: Право, 2013
60*2013
Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система
ВЯ Таций
Харьков : Вища шк., 1984
541984
Прокуратура в системі поділу влади
ВЯ Тацій, ЮМ Грошевий
Грошевий Ю. М. Вибрані праці, 301-307, 2011
49*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20