Андрійчук Надія
Андрійчук Надія
асистент кафедри гігієни та екології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До проблеми оцінки токсичності наночастинок срібла
ТМ Бойчук, НЙ Андрійчук, ЛI Власик
Клінічна та експериментальна патологія.-2012.-Т. ХІ, 42, 2012
122012
Сучасні діагностичні можливості судової медицини у вирішенні питання встановлення давності настання смерті
ВТ Бачинський, ВД Мішалов, ОЯ Ванчуляк, МС Гараздюк, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 12-15, 2015
42015
Вивчення впливу етилового спирту на точність визначення давності настання смерті за даними лазерної поляриметрії полікристалічних плівок цереброспінальної рідини
МС Гараздюк, ВТ Бачинський, ІО Лебедінцева, ОІ Гараздюк, ...
Судово-медична експертиза, 33-39, 2017
12017
Морфометричний аналіз протекторної дії альфа-ліпоєвої кислоти за умов підгострого впливу наночастинок срібла декаедричної форми
НЙ Андрійчук
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2015
12015
Особливості патоморфологічних змін у внутрішніх органах щурів унаслідок підгострого впливу срібних нанодекаедрів
ЛІ Власик, НЙ Андрійчук, ІС Давиденко
Клінічна та експериментальна патологія, 2014
12014
До проблеми оцінки нанопродуктів
НЙ Андрійчук
ББК 24.2 Е 45, 17, 2016
2016
Поняття та медико-правові аспекти забезпечення лікарської таємниці
ВТ Бачинський, ОЯ Ванчуляк, СВ Юрнюк, АО Андрійчук, ...
Клінічна та експериментальна патологія Том ХІV,№ 3 (53), 2015
2015
Дослідження протекторної дії альфаліпоєвої кислоти за умов підгострого впливу наночастинок срібла декаедричної форми
НЙ Андрійчук, ЛІ Власик
Український журнал з проблем медицини праці, 38-43, 2015
2015
Морфометричний аналіз патоморфологічних змін внутрішніх органів щурів на етапі первинної токсикологічної оцінки срібних наносфер
НЙ Андрійчук, ЛІ Власик
Клінічна та експериментальна патологія 14 (1), 2015
2015
Вплив наночастинок срібла декаедричної форми на стан системи про-та антиоксидантного захисту у щурів
NJ Andriychuk, LI Vlasyk
Буковинський медичний вісник 19 (1 (73)), 9-13, 2015
2015
Використання методу статистичного Мюллер-матричного аналізу полікристалічних міозинових мереж міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності
ВТ Бачинський, ОЯ Ванчуляк, АС Сивокоровська, АО Андрійчук
ХV конгрес СФУЛТ.–16-18 жовтня 2014р.–м. Чернівці.–С. 425., 2014
2014
Сучасні перспективи масштабно-селективного методу досліджень біологічних тканин у судовій медицині
ВТ Бачинський, ЮВ Саркісова, ОГ Паливода, АО Андрійчук
Клінічна та експериментальна патологія Том XІІІ,№ 2 (48), 2014
2014
Перспективи діагностики гострої коронарної недостатності шляхом використання фрактального аналізу лазерних поляризаційних зображень міокарда
АС Сивокоровська, ОЯ Ванчуляк, ІЛ Беженар, ОГ Паливода, ...
Буковинський медичний вісник, 2014
2014
Особливості патоморфологічних змін у нирках щурів внаслідок підгострого впливу срібних нанодекаедрів
ЛІ Власик, НЙ Андрійчук
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2014
2014
Оцінка токсичної дії срібних нанодекаедрів за даними люмінесцентної мікроскопії
ЛІ Власик, НЙ Андрійчук, ІС Давиденко
Клінічна та експериментальна патологія, 2014
2014
Гігієнічна оцінка вуглеводної складової раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ЛІ Власик, ОМ Іфтода, ОВ Кушнір, НМ Фундюр
Клінічна та експериментальна патологія, 17-19, 2014
2014
Впровадження інструменту Europep для оцінки пацієнтами загальної практики/сімейної медицини в Україні
ЮВ Вороненко, ВА Одринський
Сучасні медичні технології, 72-77, 2013
2013
Досвід підготовки студентів 6 курсу на кафедрі гігієни та екології щодо складання ліцензійного іспиту" Крок-2. Загальна лікарська підготовка"
ОМ Жуковський, ТІ Грачова, НЙ Андрійчук, ТІ Кметь
Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55 …, 2012
2012
До питання оцінки нефротоксичності наночастинок та наноматеріалів
ЛІ Власик, НЙ Андрійчук
Буковинський медичний вісник, 2012
2012
Особливості комбінованої дії нітрату натрію та ацетату свинцю в підгострому експеременті на старих щурах
ЛІ Власик, ВВ Янчук, ТІ Грачова, ОМ Іфтода, НЙ Андрійчук
Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20