Kalashnik Nataliia Калашнік Наталія
Kalashnik Nataliia Калашнік Наталія
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Professional skills and competencies of the future police officers
V Bondarenko, I Okhrimenko, O Yevdokimova, N Sydorchuk, O Dzhezhyk, ...
International Journal of Applied Exercise Physiology WoS 9 (5), 35-43, 2020
52020
Особливості освітньо-виховної роботи з іноземними студентами у вищих медичних навчальних закладах України
НВ Калашнік
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2016
52016
Формування міжкультурної комунікативної компетентності у іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 …
НВ Калашнік, АОВ керівник)
335с. Вiнниця, 2015
52015
Формування міжкультурної комунікативної компетентності у іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України. Автореферат дисертації
НВ Калашнік
Увагу приділено проблемі формування міжкультурної комунікативної …, 2015
52015
Структура міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів–майбутніх медиків
НВ Калашнік
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
42014
The structure of the intercultural communicative competence of foreign students-future doctors
NV Kalashnik
Naukovi zapysky Ternopil's' koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu …, 2014
42014
Studying Innovation as the Factor in Professional Self-Development of Specialists in Physical Education and Sport
O Palamarchuk, R Gurevych, B Maksymchuk, I Gerasymova, O Fushtey, ...
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala (WOS) 12 (4), 118-136, 2020
32020
Критерії, показники та рівні сформованості міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків
НВ Калашнік
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
32014
Сутність та структура поняття" міжкультурна комунікативна компетентність студентів-медиків"
НВ Калашнік
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 45-50, 2014
22014
Проблемы подготовки специалистов и пути их решения
АИ Сиянов, АЛ Полударова, НВ Калашник
Образование и наука без границ”: Материалы междунар. науч.-практ. конф …, 2004
22004
Особенности подготовки иностранных студентов в высших медицинских учебных заведениях
НВ Калашник
APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки, 14-14, 2014
12014
Шляхи формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх лікарів
НВ Калашнік, ШН В.
Тези доповідей ІІ навчально-методичної конференції «Актуальні проблеми …, 2021
2021
Формування толерантності як інструменту міжкультурного спілкування
НВ Калашнік, ШН В.
Тези доповідей ІІ навчально-методичної конференції «Актуальні проблеми …, 2021
2021
Готовність до професійного спілкування в іншомовному середовищі
НВ Калашнік, МО П.
Тези доповідей ІІ навчально-методичної конференції «Актуальні проблеми …, 2021
2021
Система навчання україномовної комунікації студентів- іноземців медичного університету у навчальній та професійних сферах
НВ Калашнік, НЯ Вовчаста
Тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2021
2021
Organization of students’ educational work taking into account psychophysical and mental professional adaptation
НВ Калашнік, НА Голярдик
Тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2021
2021
Деякі аспекти сутності компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього фахівця з вищою освітою
НВ Калашнік, ВЄ Балтремус, С О..
участь у ХV Міжнародній науково-практичній конференції:Сучасні інформаційні …, 2021
2021
Українознавство в сучасній гуманітаристиці:когнітивно-комунікаційний простір(теоретичні спостереження)
НВ Калашнік
участь у всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції …, 2021
2021
Evaluation of quality of training of specialists in colleges: theory, practice, prospects
A Kalensky, T Pashchenko, I Mosya, N Vanina, N Kalashnik
Professional Pedagogics 2 (21), 35-43, 2021
2021
Some aspects of the essence of intercultural communicative competence with the future specialists of higher education
OV Voloshyna, OS Bilous
Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. Педагогічні науки. Житомир …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20