Kalashnik Nataliia Калашнік Наталія  WoS ResearcherID AAQ-8267-2020
Kalashnik Nataliia Калашнік Наталія WoS ResearcherID AAQ-8267-2020
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Professional skills and competencies of the future police officers
V Bondarenko, I Okhrimenko, O Yevdokimova, N Sydorchuk, O Dzhezhyk, ...
International Journal of Applied Exercise Physiology WOS 9 (5), 35-43, 2020
152020
Studying Innovation as the Factor in Professional Self-Development of Specialists in Physical Education and Sport
O Palamarchuk, R Gurevych, B Maksymchuk, I Gerasymova, O Fushtey, ...
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala WOS 12 (4), 118-136, 2020
142020
Особливості освітньо-виховної роботи з іноземними студентами у вищих медичних навчальних закладах України
НВ Калашнік
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2016
72016
Формування міжкультурної комунікативної компетентності у іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України. Автореферат дисертації
НВ Калашнік
МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2015
62015
Формування міжкультурної комунікативної компетентності у іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 …
НВ Калашнік, АОВ керівник)
335с. Вiнниця, 2015
62015
Структура міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів–майбутніх медиків
НВ Калашнік
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
42014
The structure of the intercultural communicative competence of foreign students-future doctors
NV Kalashnik
Naukovi zapysky Ternopil's' koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu …, 2014
42014
Some aspects of the essence of intercultural communicative competence with the future specialists of higher education
OV Voloshyna, OS Bilous
Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. Педагогічні науки. Житомир …, 2020
32020
The lack of future officers’ methodical competence in physical training as a pedagogical problem
I Okhrimenko, O Коbernyk, O Husarevych, V Krykun, N Kalashnik, ...
Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores 7 (2), 2020
32020
Критерії, показники та рівні сформованості міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків
НВ Калашнік
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
32014
Сутність та структура поняття" міжкультурна комунікативна компетентність студентів-медиків"
НВ Калашнік
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 45-50, 2014
22014
Проблемы подготовки специалистов и пути их решения
АИ Сиянов, АЛ Полударова, НВ Калашник
Образование и наука без границ”: Материалы междунар. науч.-практ. конф …, 2004
22004
Застосування міжкультурного тренінгу у формуванні міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів–майбутніх медиків
N Kalashnik
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
12016
Особенности подготовки иностранных студентов в высших медицинских учебных заведениях
НВ Калашник
APRIORI. Серия: Гуманитарные науки, 2014
12014
Шляхи формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх лікарів
НВ Калашнік, ШН В.
Тези доповідей ІІ навчально-методичної конференції «Актуальні проблеми …, 2021
2021
Формування толерантності як інструменту міжкультурного спілкування
НВ Калашнік, ШН В.
Тези доповідей ІІ навчально-методичної конференції «Актуальні проблеми …, 2021
2021
Готовність до професійного спілкування в іншомовному середовищі
НВ Калашнік, МО П.
Тези доповідей ІІ навчально-методичної конференції «Актуальні проблеми …, 2021
2021
Preparation of future doctors for professionally commucative interaction in future professional activities in the cotext of higher medical education
N Kalashnik, E Lenha
Scientific and Methodical seminar : Social and Digital Transformation …, 2021
2021
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
Н Калашнік, А Адамович, М Барус, Н Голярдик
Молодь і ринок, 2021
2021
Pedagogical Consolidation of Pupil-Athletes? Knowledge of Humanities
M KOMOGOROVA, B MAKSYMCHUK, O BERNATSKA, S LUKIANCHUK, ...
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala WOS 13 (1), 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20